piątek, 14 czerwca 2024

Recenzja: Ugruk-tar Goblin Mercenaries od SpellCrow.
Reviews: Ugruk-tar Goblin Mercenaries from SpellCrow.

Dziś mam dla Was recenzję modelu z zestawu Ugruk-tar Goblin Mercenaries v.2 od SpellCrow.

Model, który był częścią większej solidnie zapakowanej przesyłki otrzymałem w blistrze, w którym oprócz odlanych w całości w szarej żywicy modeli znalazła się także firmowa ulotka oraz kwadratowa podstawka o wymiarach 25x25 mm.

Po wyjęciu z pudełka należy wyciąć model z ramki oraz usunąć pozostałości po kanałach dopływowych, którymi tłoczono żywicę do formy.

Odlany w całości w szarej żywicy model przedstawia odzianego w przepaskę biodrową i uzbrojonego w prymitywny nóż goblina, który swoją bojową postawą nadrabia niewysoki wzrost. A przynajmniej bardzo się stara...

Jakość odlewu jest bardzo dobra, nie zauważyłem większych linii podziału formy czy nadlewek.

Ostatnie zdjęcie pochodzi ze strony producenta do odwiedzenia której zapraszam po więcej szczegółów.
Today on the DansE MacabrE blog I have a review of the miniatures from the Ugruk-tar Goblin Mercenaries v.2 set from SpellCrow.

I received the miniatures, which was part of a larger, solidly packed shipment, in a blister which, in addition to the miniatures cast entirely in gray resin, also included a company leaflet and a square base measuring 25x25 mm.

After removing it from the box, cut the miniatures out of the frame and remove the remains of the inlet channels through which the resin was pumped into the mold.

The miniatures, cast entirely in gray resin, shows a goblin wearing a loincloth and armed with a primitive knife, whose fighting stance makes up for his short stature. Or at least he's trying very hard...

The quality of the casting is very good, I didn't notice any major mold division lines or sprues.

The last photo comes from the manufacturer's website, please visit it for more details.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz