niedziela, 26 sierpnia 2018

Zebrane z tygodnia #389.
Chosen from the week #389.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #389 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #389 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

If I cannot rule, none shall rule! painted by JakeyZH

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kilka informacji na temat Wielkiego Hrabstwa Sudenlandu.
 • Natomiast Gideon na łamach swojego bloga Awesome Lies opublikował jakiś czas temu artykuł The Eleven Continents.
 • A Wojtek na blogu Frugelhofen News zamieścił trzecią część raportu z bitwy Terror Liczmistrza.
 • In the pages of the blog DansE MacabrE, I published some information about the The Barony of Sudenland.
 • Gideon published in the pages of his blog Awesome Lies some time ago an article The Eleven Continents. (ENG)
 • Wojtek on the blog Frugelhofen News posted the third part of the battle report in Terror of the Lichemaster. (PL/ENG)
Servants of Slaanesh
Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Jack Stover na stronie SpikeyBits pokazał jak w trzech krokach namalować ektoplazmę.
 • Natomiast Ravenswood na blogu Serpentarium pokazał swój przepis na malowanie czarnego pancerza.
 • Zaś Grungnar Gundrikson w swoim Warsztacie Krasnoluda pokazał swoje sceniczne podstawki.
 • Jack Stover on the SpikeyBits website showed how to paint ectoplasm in three steps. (PL)
 • Ravenswood on the Serpentarium blog showed his recipe for painting black armor. (ENG)
 • Grungnar Gundrikson in his blog Warsztat Krasnoluda showed his scenic bases. (PL)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Sigur na swoim blogu Battle Brush Studios zrecenzował zestaw japońskich terenów od Oshiro Modelterrain.
 • A G Mort na blogu GMorts Chaotica zaprezentował modele Female Fantasy Miniatures od Hasslefree Miniatures.
 • Z kolei na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem recenzję zestawu Ruined Building od SpellCrow.
 • Sigur on his blog Battle Brush Studios reviewed a set of Japanese Terrain from Oshiro Modelterrain. (ENG)
 • G Mort on the blog GMorts Chaotica presented Female Fantasy Miniatures from Hasslefree Miniatures. (ENG)
 • I published a review of the Ruined Building from SpellCrow in my blog DansE MacabrE. (PL/ENG)
Relacje   ]|[   Reports

 • Beamhit na łamach bloga Erpegowe Piekiełko opublikował sprawozdanie z Medalikonu 2018.
 • Natomiast Hendrid na łamach ALBAtwo Warblog opublikował relację z wydarzenia Claymore 2018.
 • A Grot Orderly na blogu Grot Orderly podzielił się swoimi wrażeniami z turnieju Warhammer Underworlds: Shadespire.
 • Beamhit on the pages of the blog Erpegowe Piekiełko published a report from Medalikon 2018. (PL)
 • Hendrid in the pages of ALBAtwo Warblog published a report from the Claymore 2018 event. (ENG)
 • Grot Ordery on the blog Grot Orderly shared his impressions from the tournament Warhammer Underworlds: Shadespire. (PL)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Gervaz na łamach bloga bitewniakowe pogranicza napisał o typologii gier bitewnych.
 • Battlemaniak na blogu Battlemania opublikował krótką relację z Warhammer Fest.
 • Doctorkoza na swoim blogu DKMB rozpoczął budowanie stołu do gry.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Gervaz wrote about the typology of battle games in the pages of his blog bitewniakowe pogranicza. (PL)
 • Battlemaniak on the blog Battlemania posted a short account of Warhammer Fest. (PL)
 • Doctorkoza on his blog DKMB began building a wargaming table. (PL)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
Warmachine & Hordes chosen of the week #85
Inne   ]|[   Others

 • Kadrinazi na łamach swojego bloga Kadrinazi opisał nader specjalną kulę armatnią wystrzeloną 3 kwietnia 1634 roku pod Białą.
 • Z kolei Raven na blogu Węglowy Szowinista napisał kilka słów o tankowaniu rakiet.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Grobocop Wrota Drachenwaldu.
 • Kadrinazi in the pages of his blog Kadrinazi described a special cannonball launched on April 3, 1634 near Biała. (PL)
 • Raven on the blog Węglowy Szowinista wrote a few words about fueling rockets.
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Grobocop from Wrota Drachewaldu. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza