niedziela, 5 sierpnia 2018

Zebrane z tygodnia #386.
Chosen from the week #386.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #386 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #386 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

The knight beside the flame painted by kouhung Chung.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Natomiast Gideon na łamach swojego bloga Awesome Lies opublikował jakiś czas temu artykuł the WFRP story XVII: Realm of Chaos.
 • A na blogu Warhammer FRP opublikowałem kolejny fragment podręcznika do WFRP.
 • Z kolei Gore Khan na łamach swojego  bloga Diariusz RPG podsumował jakiś czas temu kampanię WFRP Cienie pod Oldenlitz i Pokusa Arcylicza.
 • Gideon published in the pages of his blog Awesome Lies some time ago an article of the WFRP story XVII: Realm of Chaos. (ENG)
 • On the Warhammer FRP blog I published another fragment of the WFRP rulebook. (PL)
 • Gore Khan in the pages of his blog Diariusz RPG summed up some time ago WFRP campaign Cienie pod Oldenlitz and Pokusa Arcylicza. (PL)

Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Elmin na łamach swojego bloga Elmin - Paint For The Paint God napisał kilka słów o tworzeniu makiety egzotycznego targowiska.
 • Zaś Thor na blogu Creative Twilight pokazał jak w 4 krokach namalować marmur.
 • Ravenswood na blogu Serpentarium pokazał szybki sposób na malowanie ciemnych skórzanych elementów.

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Na blogu KFS miniatures dostępna jest recenzja zestawu Shikome od Wyrd Games.
 • Z kolei na stronie TGN Polar_Bear zrecenzował Iconic Blue 2 Dice Set od Kraken Dice.
 • Natomiast na łamach bloga DansE MacabrE rozpakowałem blister z zestawem Legionary Small Banners od Kromlech.
 • A review of the Shikome set from Wyrd Games is available on the KFS miniatures blog. (PL)
 • On the website TGN Polar_Bear has reviewed Iconic Blue 2 Dice Set from Kraken Dice. (ENG)
 • On the pages of the DansE MacabrE blog I unpacked a blister with a set of Legionary Small Banners from Kromlech. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   Reports

 • UncleKyoshi na blogu Battlemania opublikował relację z wydarzenia General’s War #15.
 • Petrarch na łamach bloga Petrarch WarGames podzielił się wrażeniami z wydarzenia Pyrkon 2018.
 • Z kolei na stronie FallenSUN szanowne państwo-draństwo znajdzie relację z bitew Warhammer Fantasy Battle stoczonych z okazji urodzin Amarell.
 • UncleKyoshi posted a report from General's War #15 on Battlemania blog. (PL)
 • Petrarch in the blog Petrarch WarGames shared the impressions of the Pyrkon 2018 event. (PL)
 • On the FallenSUN website you will find a story from the battle of Warhammer Fantasy Battle fought to celebrate Amarell's birthday. (ENG)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Dominig in the pages of his blog Kostka Domina reviewed the Blood Red Skies starter set from Warlord Games. (PL/ENG)
 • Psborsuk in his Borsuczy warsztat painted wolf models for Warheim FS. (PL)
 • Bartek in the pages of Asienieboje Wargaming Blog published a report on the game according to the rules of Narrow Seas. (PL/ENG)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018 week 30.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 8-13-18.
 • Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018 week 30. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 8-13-18. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (ENG/PL)

Inne   ]|[   Others

 • Bahior podsumował na łamach bloga The Dark Oak #47 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji, to zajrzyjcie na blog Shoggoth's Place, gdzie Hive Fleet Shoggoth ogłosił temat #48 wydania FKB.
 • Z kolei Craven na łamach Węglowego Szowinisty napisał o nowych księżycach Jowisza.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Jan z bloga Brushlicker.
 • Bahior summarized on his blog The Dark Oak #47 edition of Miniatures Blog Carnival. If you are interested about the next edition, look on blog Shoggoth's Place, where Hive Fleet Shoggoth announced on the #48 issue of MBC. (PL/ENG)
 • Craven wrote about the new moons of Jupiter on the pages of the Węglowy Szowinista blog. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Jan from Brushlicker. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz