niedziela, 19 sierpnia 2018

Zebrane z tygodnia #388.
Chosen from the week #388.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #388 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #388 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Vaclav the Red, the Dragonrider painting by Borgnine.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem relację z sesji Warhammer FRP, w czasie której rozegraliśmy scenariusz Cienie nad Bogenhafen i opublikowałem kolejną porcję informacji na temat Wielkiego Hrabstwa Stirlandu. Ponadto opublikowałem regulamin i scenariusze, a także zaprezentowałem nagrody ufundowane na Turniej Warheim FS - Ostatnia Faktoria przez Unreleased Miniatures.
 • Natomiast Gideon na łamach swojego bloga Awesome Lies opublikował jakiś czas temu artykuł The WFRP story XVIII: Balancing Act
 • A Wojtek na blogu Frugelhofen News zamieścił drugą część raportu z bitwy Terror Liczmistrza.
Rotten Circus from Rotten Factory.
Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:
The Get-a-Grip.
Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Na blogu Tabletop Lenny szanowne państwo-draństwo znajdzie między innymi poradnik o budowie wystających z bagna pni drzew.
 • A Garfy na łamach bloga Tale of Painters pokazał kiedyś jak pomalować Tau.
 • Zaś Whiskey Priest na blogu The Leadpile budował kiedyś wioskę.
 • On Lenny's Tabletop blog you will find, among others, a guide on the construction of tree stumps protruding from the swamp. (GER/ENG)
 • Garfy in the pages of the blog Tale of Painters once showed how to paint Tau. (ENG)
 • And Whiskey Priest on the blog The Leadpile once built a village. (ENG)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • G Mort na swoim blogu GMorts Chaotica rozpakował pudełko Lampads od Wyrd Games.
 • Z kolei na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem recenzję modelu Halfmen with Bow od Mirliton SG.
 • A na The Mad Hamster's Modelling Page szanowne państwo-draństwo może obejrzeć zdjęcia modelu Selvambi od Aradia Miniatures.
 • G Mort on his blog GMorts Chaotica unpacked the Lampads box from Wyrd Games. (ENG)
 • In the pages of the blog DansE MacabrE I published a review of the Halfmen with Bow model from Mirliton SG. (PL/ENG)
 • And on The Mad Hamster's Modeling Page, you can see photos of the Selvambi model from Aradia Miniatures. (PL)

Relacje   ]|[   Reports

 • Petrarch na swoim blogu Petrarch WarGames podsumował udział w konwencie Gladius II.
 • Natomiast Vojtěch na łamach swojego bloga Letters from the Ostfront podzielił się wrażeniami z udziału w turnieju Mistrzostwa Sklepu w X-Winga zorganizowanym przez sklep Sarmata-Gry.
 • A Bartek na łamach Asienieboje Wargaming Blog opublikował relację z wydarzenia Claymore 2018.
 • Petrarch on his blog Petrarch WarGames summed up his participation in the Gladius II convention. (PL)
 • Vojtěch on the pages of his blog Letters from the Ostfront shared his impressions from participating in the X-Wing Store Championship tournament organized by the Sarmata-Gry store. (PL)
 • Bartek in Asnieboje Wargaming Blog published a report from the Claymore 2018 event. (PL/ENG)


Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Jajan na łamach bloga Battlemania zaprezentował AoS Champions od Games Workshop, czyli grę karcianą w świecie Sigmara.
 • Z kolei toma na blogu TOMA'S minis world opublikował zdjęcia swojego Husarza.
 • A Tomasz na swoim Blogu Tomka W. podsumował warszawski turniej Flames of War.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Jajan in the pages of the blog Battlemania presented AoS Champions from Games Workshop, the newest card game in the world of Sigmar. (PL)
 • Toma on the blog TOMA'S minis world has published photos of his Husarz. (PL)
 • Tomasz on his Blog Tomka W. summed up the Warsaw Flames of War tournament. (PL)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (ENG/PL)
The Wednesday Gallery.
Inne   ]|[   Others

 • Piotr na łamach swojego bloga Fanboj i Życie opublikował wpis zatytułowany dlaczego akurat muszkiet? A ja polecam także lekturę komentarzy.
 • Z kolei na blogu Kadrinazi szanowne-państwo draństwo może przeczytać o pierwszym spotkaniu Jana III Sobieskiego z Karolem V Lotaryńskim.
 • A Adam na łamach swojego bloga kwantowo.pl zrecenzował książkę Teoria wszystkiego, czyli krótka historia wszechświata autorstwa Stephena Hawkinga.
 • Piotr in the pages of his blog Fanboj i Życie has published an entry entitled why exactly a musket? And I also recommend reading the comments. (PL)
 • On the Kadrinazi blog You can read about the first meeting of Jan III Sobieski with Karol V Leopold. (PL)
 • Adam in the pages of his blog kwantowo.pl reviewed the book The Theory of Everything: The Origin and Fate of the Universe by Stephen Hawking. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz