niedziela, 12 sierpnia 2018

Zebrane z tygodnia #387.
Chosen from the week #387.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #387 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #387 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Little Red Riding Hood Story painted by HenryLam.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem:
 • Natomiast Gideon na łamach swojego bloga Awesome Lies opublikował jakiś czas temu artykuł The Enemy Within: The Director's Cut.
 • A Wojtek na blogu Frugelhofen News zamieścił pierwszą część raportu z bitwy Terror Liczmistrza
 • Last week, in the blogs of DansE MacabrE, I published:
 • Gideon published in the pages of his blog Awesome Lies some time ago an article of The Enemy Within: The Director's Cut. (ENG)
 • Wojtek on the blog Frugelhofen News posted the first part of the battle report in Terror of the Lichemaster. (PL/ENG)

Galerie   ]|[   GaleriesNowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Fig78 na Chestnut Ink pokazał Wam jak pomalować modele Szkieletów.
 • A Łukasz na łamach swojego bloga Luke's Forge zbudował mokrą paletę.
 • Na blogu DansE MacabrE w kilku słowach napisałem jak pomalowałem modele posągów na dioramę Krasnoludów Chaosu.
 • Fig78 on Chestnut Ink blog showed you how to paint Skeleton models. (ENG/FRA)
 • Łukasz in the pages of his blog Luke's Forge has built a wet palette. (PL)
 • On the blog DansE MacabrE I wrote in a few words how I painted models of statues for the diorama Chaos Dwarfs. (PL/ENG)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • G Mort na łamach bloga GMorts Chaotica rozpakował pudełko z Graveyard 30mm Bases od Wyrd Miniatures.
 • Zaś Rémi na Salaise Figurine Studio zrecenzował grę A Song Of Ice And Fire Tabletop Miniatures Game.
 • Natomiast na łamach bloga DansE MacabrE znajdziecie recenzję zestawu Crusader Weapons od Reapers Miniatures.
 • G Mort on the pages of blog GMorts Chaotica unwrapped a box with Graveyard 30mm Bases from Wyrd Miniatures. (ENG)
 • Rémi reviewed the A Song Of Ice And Fire Tabletop Miniatures Game on the pages of the Salaise Figurine Studio blog. (FRA)
 • On the pages of the DansE MacabrE blog you will find a review of the Crusader Weapons set from Reapers Miniatures. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   Reports

 • Orlygg Jafnakol na łamach swojego bloga Realm of Chaos 80s podzielił się swoimi wrażeniami z wydarzenia Oldhammer Weekend 2018.
 • Z kolei AZ na swoim blogu 6mm Wargames udostępnił relację z wydarzenia Pyrkon 2018.
 • A Viruk na blogu What the Faux opublikował relację z Agram Arena and Black Queen 2018.
 • Orlygg Jafnakol shared in his blog Realm of Chaos 80s his impressions from the event Oldhammer Weekend 2018. (ENG)
 • AZ on his blog 6mm Wargames shared the report from the Pyrkon 2018 event. (PL)
 • Viruk on the blog What the Faux published a report from Agram Arena and Black Queen 2018. (ENG)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Psborsuk na łamach Borsuczego warsztatu opublikował relację z rozgrywki Sails of Glory.
 • Vojtěch na swoim blogu Letters from the Ostfront opublikował subiektywny ranking rebelianckich admirałów do Star Wars: Armada.
 • Wujek Jasirus na blogu Kroniki Kości napisał o poziomach malowania modeli i figurek.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Psborsuk in the blog Borsuczy warsztat published a report on the game Sails of Glory. (PL)
 • Vojtěch on his blog Letters from the Ostfront published a subjective ranking of rebel Admirals for Star Wars: Armada. (PL)
 • Wujek Jasirus on the Kroniki Kości blog wrote about the levels of painting models and miniatures. (PL)
Podsumowanie tygodnia Warmahordes.
Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
Najlepsze zdjęcia #63: Lipiec 2018.
Inne   ]|[   Others

 • Piotr na łamach swojego bloga Fanboj i Życie zastanawia się na jakich wierzchowcach mogą jeździć kawalerzyści w światach fantasy.
 • Z kolei Kadrinazi na blogu Kadrinazi opublikował spis gratyfikacji jakie w lipcu 1650 roku otrzymali litewscy żołnierze ranni w czasie walk z Kozakami.
 • A Adam na stronie kwantowo.pl przedstawił problemy jakie może napotkać terraformowanie Marsa.
 • Piotr in the pages of his blog Fanboj i Życie wonders what mounts can be used by cavalrymen in fantasy worlds. (PL)
 • Kadrinazi on the Kadrinazi blog published a list of gratuities which in July 1650 received Lithuanian soldiers wounded during the fights with the Cossacks. (PL)
 • Adam on the website kwantowo.pl presented problems that terraforming Mars may encounter. (PL)


I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz