piątek, 9 kwietnia 2021

Recenzja: Kladrin & Brend od MOM Miniaturas.
Reviews: Kladrin & Brend from MOM Miniaturas.

Dziś przygotowałem dla Was recenzję zestawu figurek Kladrin and Brend wyprodukowanych przez MOM Miniaturas...

...które wcale, ale wcale nie przypominają Gotreka Gurnissona oraz Felixa Jaegera z uniwersum Warhammer Fantasy.

Modele były częścią przesyłki, którą otrzymałem kilka lat temu, po zakończonej sukcesem zbiórce Mercenaries przeprowadzonej przez MOM Miniaturas na portalu Kickstarter i zostały zapakowane w strunowy woreczek. Cała przesyłka była solidnie zabezpieczona przed uszkodzeniem, więc zakładam, że podobnie jest w przypadku indywidualnych przesyłek.

Wewnątrz opakowania znalazły się wieloczęściowe, odlane z szarej żywicy modele oraz kwadratowe podstawki o wymiarach 20x20 mm.

Modele na tyle dobrze odwzorowują staroświatowych bohaterów, że nikt nie powinien mieć problemów z ich rozpoznaniem. Co prawda Felix nie dzierży Karaghula, a Gotrek nie nosi przepaski na oku, ale można przyjąć, że to odwzorowanie postaci z początku ich przygód.

Jakość odlewu jest dobra, a ilość detali całkiem spora, szczególnie dobrze wygląda krasnolud. Nieco pracy wymaga usunięcie linii podziału, dość mocno widocznej na figurce Feli... to znaczy na figurce Brenda, albo Kladrina, bo nie wiem, który jest który.

Sklejając modele w ostatniej chwili zauważyłem też, że człowiek ma osobno odlany fragment pochwy na miecz, to ten bits przypominający grot włóczni w stosie śmieci, i na szczęście nie powędrował z resztą odpadków do śmieci.


Jeśli szukacie modeli przedstawiających Gotreka Gurnissona i Felixa Jaegera, to figurki Kladrina oraz Brenda są opcją wartą rozważenia.

Polecam.

Ostatnie zdjęcie pochodzi ze strony producenta, GDZIE znajdziecie więcej szczegółów.
Today I have prepared for you a review of a set of Kladrin and Brend from MOM Miniaturas...

...which are not at all reminiscent of Gotrek Gurnisson and Felix Jaeger from the Warhammer Fantasy universe.

The miniatures were part of the shipment I received a few years ago after the successful Mercenaries collection by MOM Miniaturas on Kickstarter and were packed in a zip-up bag. The entire shipment was securely protected against damage, so I assume that it is the same for individual shipments.

Inside the package there are multi-part, gray resin miniatures and square stands with dimensions of 20x20 mm.

The miniatures reflect the old-world heroes so well that no one should have problems recognizing them. It is true that Felix does not carry Karaghul, and Gotrek does not wear an eye patch, but it can be assumed that this is a representation of the characters from the beginning of their adventures.

The quality of the casting is good and the amount of detail is quite good, the dwarf looks especially good. It takes a bit of work to remove the dividing line, which is quite visible on Fel... I mean on Brend's or Kladrin's miniature, because I don't know which is which.

When I was gluing the models together at the last minute, I also noticed that the man had a separately cast fragment of the scabbard for the sword, it was the bits resembling a spearhead in a pile of rubbish, and fortunately it did not end up in the garbage with the rest of the waste.

If you are looking for models depicting Gotrek Gurnisson and Felix Jaeger, then the Kladrin and Brenda figures are an option worth considering.

I recommend.

The last photo comes from the manufacturer's website, WHERE you can find more details 


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza