czwartek, 14 października 2021

Poradnik: Budowa budynku specjalnego, część 2.
Tutorial: Construction of a special building, part 2.


Każdy turniej Warheim FS ma jakiś charakterystyczny motyw przewodni. W przypadku turnieju zaplanowanego na wiosnę 2022 roku jest to budynek specjalny, który należy zbudować według szablonu przygotowanego przez Bahiora z bloga The Dark Oak.

Szablon możecie pobrać STĄD, a TUTAJ znajdziecie wątek poświęcony zbliżającemu się turniejowi Warheim FS xXx.

***

W pierwszej części poradnika wyciąłem ze spienionego PCV ściany i podłogi, z których złożyłem dwa specjalne budynki

Kolejny krok to sklejenie wyciętych fragmentów, oraz zrobienie szkieletu muru pruskiego - jako belek użyłem sosnowych listewek o grubości 3 mm, za wyjątkiem narożnych, te mają grubość 5 mm.

Nie jestem architektem ani inżynierem, więc budując pruski mur nie ograniczały mnie prawa fizyki i dałem ponieść się wyobraźni chcąc uzyskać jak najbardziej efektowny wygląd.

Dodatkowo, w przypadku drugiego z budynków, zewnętrzne ściany na parterze okleiłem kamieniami wyciętymi z korkowej podkładki.

***

Poradnik podzielony jest na części...
...a publikacja ostatniej części zaplanowana jest na 23.12.2021.
As you may know, each Warheim FS tournament has a specific theme. In the case of the tournament scheduled for spring 2022, it is a special building, which should be built according to a template prepared by Bahior from The Dark Oak blog.

You can download the template HERE, and HERE you will find a thread dedicated to the upcoming Warheim FS - xXx tournament.

***

In the first part of the guide, I cut out walls and floors from foamed PVC, from which I assembled two special buildings.

The next step is to glue together the cut-out fragments, and then make a half-timbered frame - I used 3 mm thick pine slats as beams, except for those in the corner, these are 5 mm thick.

I am not an architect or an engineer, so while building a half-timbered wall I was not limited by the laws of physics and I let my imagination run wild, wanting to get the most effective look.

Additionally, in the case of the second building, I covered the outer walls on the ground floor with stones cut from a cork pad.

***

The guide is divided into 7 parts...
...and the publication of the last part is scheduled for December 232021.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz