piątek, 15 października 2021

Figurkowy Karnawał Blogowy. Edycja #86: Halloween. Część 2 z 3.
Recenzja: Hell Basing Kit od Alien Lab Miniatures.
Reviews: Hell Basing Kit from Alien Lab Miniatures.

Witam szanowne państwo-draństwo i zapraszam do lektury drugiego z trzech wpisów opublikowanych w ramach osiemdziesiątej szóstej odsłony Figurkowego Karnawału Blogowego

Gdyby ktoś z szanownego państwa-draństwa czytającego blog DansE MacabrE jeszcze nie wiedział, FKB to inicjatywa którą w polskiej wargamingowej blogosferze 7 września 2014 roku rozpoczął Inkub prowadzący bloga Wojna w miniaturze.

Do tej pory, co można wywnioskować po tytule posta, odbyły się osiemdziesiąt pięć edycji, których podsumowania znajdziecie TUTAJ

Gospodarzem osiemdziesiątej szóstej edycji jest Wołek Zbożowy, który na swoim blogu NerdWorkshop opublikował na początku miesiąca post z tematem przewodnim październikowej edycji - Halloween.

To tyle tytułem wstępu, zapraszam do lektury.
***
Drugim zestawem od AlienLab Miniatures, który chcę Wam zaprezentować w ramach październikowej edycji FKB jest Hell Basing Kit

Zestaw, który był częścią większej przesyłki został umieszczony w strunowym woreczku, zamkniętym firmową ulotka.

Zestaw Hell Basing Kit od Alien Lab Miniatures to 5 fragmentów wyobrażenia piekła umieszczonych na żywicznych nieregularnych elementach mierzących od 20 mm do 40 mm szerokości oraz od 15 mm do 20 mm wysokości.

Jakość odlewów jest bardzo dobra, a liczne detale są ostre i wyraźne. Nie zauważyłem linii podziału formy, której prawdopodobnie z uwagi na kształt odlewów nie ma, za to nieliczne błony pozostałe po procesie odlewania są łatwe do usunięcia, na przykład starą szczoteczką do zębów.

Choć zestaw dedykowany jest do waloryzacji podstawek, to część bitsów wykorzystam do zrobienia krzyczących ścian na stole z ruinami Mordheim. A resztę umieszczę w ulicznym bruku Miasta Potępionych.

Polecam!
The second set from AlienLab Miniatures that I want to present to you as part of the October edition of Miniatures Blog Carnival is Hell Basing Kit.

The set Skeletons #2 , which was part of a larger package from AlienLab Miniatures, was placed in a string bag, closed with a company leaflet.

The set consists of 5 fragments of the image of hell placed on irregular resinous elements measuring from 20 mm to 40 mm in width and from 15 mm to 20 mm in height.

The quality of the castings is very good and numerous details are sharp and clear. I did not notice the mold dividing line, which probably does not exist due to the shape of the castings, but the few films left over from the casting process are easy to remove, for example with an old toothbrush.

Although the set is dedicated to the valorization of the bases, I will use some of the bits to make screaming walls on the table with the ruins of Mordheim. And I will put the rest on the pavement of the City of the Damned.

I recommend!!


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz