piątek, 8 października 2021

Recenzja: Post apocalyptic miniatures od Orzol Studio.
Reviews: Post apocalyptic miniatures from Orzol Studio.

Dziś na blogu DansE MacabrE mam dla Was recenzję modeli z serii Post apocalyptic miniatures od Orzol Studio, które Wy będzie mogli nabyć w ramach startującej niebawem kampanii na Kickstarterze - Post apocalyptic miniatures.

Stali czytelnicy bloga doskonale wiedzą, że DansE MacabrE to głównie Warheim FS i modele w klimatach fantasy. Jednak przy okazji różnych wpisów często wspominałem Wam, że sci-fi, w tym postapo interesuje mnie równie mocno, choć zwykle nośnikiem są inne media - książki lub gry komputerowe, do których starałem się ograniczać.

Niestety, gdy odezwał się do mnie Tomek z pytaniem, czy nie chciałbym rzucić okiem na ich modele w klimacie postapo i pokazał mi zdjęcia figurek w skali 32 mm uległem...

Cóż, nie jest to też pierwsza recenzja bardzo dobrej jakości modeli od Orzol Studio, wcześniej mieliście już możliwość obejrzeć między innymi Wyvernę (recenzję znajdziecie TUTAJ, a TUTAJ możecie rzucić okiem na pomalowaną figurkę).

...i po kilku dniach odebrałem solidną paczkę z modelami umieszczonymi w pojedynczych blistrach.

Pierwsze co rzuciło mi się w oczy, to świetna jakość odlewów, którą zobaczycie na zdjęciach poniżej. CO więcej sklejone modele fotografowałem bez tradycyjnego u mnie washowania, a zdjęcia są zrobione w trybie makro i jedyne niedoskonałości jakie możecie zauważyć, to moje próby szpachlowania w przypadku dwóch konwertowanych modeli, które złożyłem z innych bitsów niż przewidział producent. Jeśli złożycie modele zgodnie z zamysłem producenta, to nie znajdziecie większych szczelin, bowiem części pasują do siebie bardzo dobrze.

Większość żywicznych modeli składa się z odlanych w całości korpusów z nogami, do których należy przykleić ramiona i głowy, a w przypadku snajpera także plecak z wyposażeniem.

Złożone  z wielu części modele pozwalają na pewną dowolność w ustawieniu ramion i głowy, możecie także wymieniać bitsy pomiędzy różnymi modelami, dzięki czemu otrzymuje zróżnicowane figurki.

Modele podzielone są na dwie frakcje. Pierwszą stanowią odziani na sportowo, czyli w zdobione trzema lampasami dresy i bluzy z kapturami bandyci, skutecznie chowający się za przeszkodami dzięki mistrzowskiemu opanowaniu słowiańskiego przykucu, drugą zaś ubrani w mundury, dobrze wyposażeni stalkerzy. Większość modeli ma także założone maski przeciwgazowe. Ponadto do zestawu dołączone są dwie odlane w całości mechaniczki.

Jeśli szukacie modeli do gier w klimatach postapo lub osadzonych we czasach współczesnych, to zdecydowanie seria figurek od Orzol Studio jest warta rozważenia.

Polecam.

Więcej informacji znajdziecie na FB i KS.
Today, on the DansE MacabrE blog, I have a review of miniatures from the series Post apocalyptic miniatures by Orzol Studio, which you will be able to purchase as part of the Kickstarter campaign - Post apocalyptic miniatures soon.

Regular readers of the blog know very well that DansE MacabrE are mainly Warheim FS and miniatures in fantasy climates. However, on the occasion of various entries, I have often mentioned to you that I am equally interested in sci-fi, including post-apo, although usually the medium is other media - books or computer games, to which I tried to limit myself.

Unfortunately, when Tomek contacted me asking if I would like to take a look at their models in a post-apo climate and showed me photos of 32 mm scale miniatures, I succumbed...

Well, this is not the first review of very good quality miniatures from Orzol Studio, previously you had the opportunity to see, among others, Wyvern (you can find the review HERE, and HERE you can take a look at the painted miniatures).

...and a few days later I received a solidly packed package with Post apocalyptic miniatures placed in individual blisters.

The first thing that caught my eye is the great quality of castings, which you can see in the pictures below. What is more, I photographed the glued miniatures without traditional washing, and the photos are taken in macro mode and the only imperfections that you can notice are my putty attempts in the case of two converted miniatures, which I made with different bits than anticipated by the manufacturer. If you assemble the miniatures  as intended by the manufacturer, you will not find any larger gaps, because the parts fit together very well.

Most resin miniatures consist of fully cast bodies with legs to which shoulders and heads should be glued, and in the case of a sniper, also a backpack with equipment.

miniatures composed of many parts allow for some freedom in the positioning of the arms and head, you can also exchange bits between different miniatures, thanks to which he receives various figures.

The miniatures are divided into two fractions. The first are sport-clad bandits who, like nylon armor, wear tracksuits and hooded sweatshirts decorated with three stripes, effectively hiding behind obstacles thanks to their masterful mastery of Slavic crouch, and the second are well-equipped stalkers dressed in uniforms. Most models are also fitted with gas masks. In addition, the set includes two fully cast women mechanics.

 If you are looking for miniatures for games in post-apo or modern times, the series of miniatures from Orzol Studio is definitely worth considering.

I recommend it.

And ​​more information can be found on Facebook and Kickstarterze.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz