piątek, 5 sierpnia 2022

Recenzja: Llywelyn ap Gruffudd, Prince of Wales od Footsore Miniatures.
Reviews: Llywelyn ap Gruffudd, Prince of Wales from Footsore Miniatures.

Llywelyn ap Gruffydd (ur. ok. 1223, zm. 11 grudnia 1282) – ostatni książę niepodległej Walii przed jej podbiciem przez króla Anglii Edwarda I. Llywelyn lub Llewelyn ap Gruffyd, walijski książę, wnuk Llywelyna ap Iorwerth. W 1246 przejął tron po swoim wuju, Dawidzie II, jako władca Północnej Walii. W 1247, wraz z bratem Owenem jako współwładcą, złożyli hołd Henrykowi III angielskiemu, poddając mu większą część ich terytorium. W 1256, pozbawiając Owena tronu, Llywelyn rozpoczął działania na rzecz odzyskania swoich ziem. Wkrótce zaskarbił sobie lojalność innych walijskich książąt i do 1263 władał znaczną częścią Walii. Podczas Wojny Baronów sprzymierzył się z Simonem de Montfort, hrabią Leicester, przeciwko Henrykowi III. Upadek Montforta nie powstrzymał Llywelyna; w 1267 podczas Traktatu z Montgomery dał się poznać jako książę Walii – wtedy to po raz pierwszy oficjalnie użyto tego tytułu, mimo że Llywelyn przyjął go w 1258. W 1272, gdy Edward I przejął tron angielski, Llywelyn odmówił złożenia hołdu angielskiemu władcy. Llywelyn został zabity podczas Drugiego Powstania w 1282. Był ostatnim niezależnym władcą Walii. Znany jest również jako Llewelyn ap Griffith.

Dziś mam dla Was recenzję modelu Llywelyn ap Gruffudd, Prince of Wales od firmy Footsore Miniatures, którą poznałem dzięki TEMU odcinkowi POniedziałkowych POdcastów, które na swoim YT kanale Paints of War prowadzi Mateusz.

Model, który był częścią większego zamówienia otrzymałem w solidnie zabezpieczonej paczce, a same figurki są pakowane przez producenta w woreczek strunowy wewnątrz którego oprócz modeli znajdziecie także wycięte z hdf-u podstawki i ulotkę zawierającą wszystkie niezbędne informacje. 

Zestaw składa się z dwóch odlanych w białym metalu figurek przedstawiających Llywelyna Ostatniego w wersji pieszej i konnej, który jak przystało na rycerza i arystokratę jest odziany w narzuconą na przeszywanicę kolczugę, na której z kolei nosi tunikę i ciężki płaszcz. Wojownik chroni głowę pełnym hełmem, zaś do wali rusza uzbrojony w miecz i tarczę.

Figurki utrzymane w skali 28 mm są dość szczegółowe i jednocześnie na tyle zwarte, by ich malowanie nie wymagało męczącej gimnastyki pędzlem.

Jakość odlewu jest dobra, a ilość detali odpowiednia. Nie zauważyłem większych linii podziału formy, czy nadlewek.

W Warheim FS model z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie pełnił rolę Bohatera na Pegazie w szeregach bretonnskich Rycerzy Graala.

Jak wspomniałem wcześniej modele utrzymane są w skali 28 mm i choć w przypadku ostatniego księcia Walii tego nie widać, to są nieco mniejsze i bardziej proporcjonalne od modeli Games Workshop czy Heresy Lab.

Jak możecie zauważyć na prezentowanych poniżej zdjęciach w podstawkach umieściłem magnesy neodymowe, które powinny zabezpieczyć model w czasie transportu.

Polecam.

Ostatnie zdjęcie pochodzi ze strony producenta, gdzie znajdziecie więcej szczegółów na temat modelu.
Today I have a review for you of the Llywelyn ap Gruffudd, Prince of Wales miniatures from Footsore Miniatures, which I got to know thanks to THIS episode of POniedziałkowy POdcast, which Mateusz runs on his YT channel Paints of War.

The miniatures, which was part of a larger order, I received in a solidly secured package, and the miniatures themselves are packed by the manufacturer in a string bag inside which, in addition to the miniatures, you will also find bases cut from HDF and a leaflet containing all the necessary information.

The set consists of two white metal miniatures depicting Llywelyn ap Gruffudd in a foot and mounted version, who, as befits a knight and an aristocrat, is dressed in a chain mail over a gambeson, on which he wears a tunic and a heavy coat. A warrior protects his head with a full helmet, while he goes to battle armed with a sword and shield.

Miniatures in a scale of 28 mm are quite detailed and, at the same time, compact enough that painting them does not require strenuous gymnastics with a brush.

The quality of the casting is good and the amount of details is right. I did not notice any major mold dividing lines or traps.

In Warheim FS, the model will very likely play the role of a Heroes on Pegasus among the Bretonnian Grail Knights.

As I mentioned earlier, the miniatures are 28 mm in scale, and although it is not visible in the case of the last Prince of Wales, they are slightly smaller and more proportional than the models of Games Workshop or Heresy Lab.

As you can see in the photos presented below, I placed neodymium magnets in the bases, which should secure the model during transport.

I recommend.

The last photo comes from the manufacturer's website, where you can find more details about the model.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz