niedziela, 28 października 2018

Zebrane z tygodnia #398.
Chosen from the week #398.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #398 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #398 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

NMM Study painted by Sergio Calvo Rubio

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejny fragment podręcznika do WFRP, zaprezentowałem nagrodę ufundowaną przez Avatars of War na turniej Warheim FS, udostępniłem kolejną porcję informacji na temat prowincji Imperium oraz zaprezentowałem model Vulgrima Guślarza, pierwszego z Bohaterów Graczy z kampanii Wewnętrzny Wróg.
 • Z kolei Elmin na łamach swojego bloga Paint for the Paint God opublikował relację z turnieju Warheim FS.
 • Natomiast Gideon na łamach swojego bloga Awesome Lies opublikował jakiś czas temu artykuł Lost Warhammer: Hell's Bells and Buckets of Blood.
 • Last week, in the pages of the DansE MacabrE blog, I published another fragment of the WFRP rulebook, presented the prize sponsored by Avatars of War for the Warheim FS tournament, shared another portion of information about the province of the Empire and presented the model of Vulgrim Guślarz, the first of the Personal Charakter of the Enemy Within campaign. (PL/ENG)
 • Elmin in the pages of his blog Paint for the Paint God published a report from the Warheim FS tournament. (PL)
 • Gideon, on the pages of his blog Awesome Lies, published some time ago the article Lost Warhammer: Hell's Bells and Buckets of Blood. (ENG)


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Kapitan Hak na blogu Hakostwo opublikował drugi wpis w którym relacjonuje prace nad stanowiskiem malarskim w walizce.
 • Johann na łamach bloga Chestnut Ink pokazał swój pomysł na malowanie bieli.
 • A na łamach The Rob Hawkins Hobby Blog znajdziecie między innymi kolejną część serii dokumentującej konwertowanie modelu Warscryer Citadel od Games Workshop.
 • Kapitan Hak published a second entry on Hakostwo blog post in which he reports on the work station in a suitcase. (PL)
 • Johann in the pages of the Chestnut Ink blog showed his idea for painting white. (FRA/ENG)
 • In The Rob Hawkins Hobby Blog you will find, among other things, the next part of the series documenting the conversion of the Warscryer Citadel from Games Workshop. (ENG)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Kris na swoim blogu Wargames and Railroads podzielił się wrażeniami na temat narzędzi kupionych na stronie Micro Mark.
 • Zaś Thor na łamach bloga Miniature Storage zaprezentował walizkę na figurki od A-Case.
 • A na łamach bloga DansE MacabrE opublikował krótką recenzję gry planszowej Potwory do szafy.
 • Kris on his blog Wargames and Railroads shared his impressions about the tools bought on the Micro Mark website. (ENG)
 • Thor in the pages of the blog Miniature Storage presented a suitcase for figures from A-Case.
 • In the pages of the blog DansE MacabrE published a short review of the board game Monster Chase. (PL)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (ENG/PL)
Erpegowe Wiadomości 017
Inne   ]|[   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #50 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach DansE MacabrE oraz The Fantasy Hammer.
 • A na stronie ThePudding szanowne państwo-draństwo może zobaczyć mapę Human Terrain, która w trybie 3D prezentuje populację miast.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Kapelutek/Hauptmann Wietzorek z bloga Winterkrieg.
 • Entries published within the #50 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs DansE MacabrE and The Fantasy Hammer. (PL)
 • On the site ThePudding you can see a map of Human Terrain, which in 3D mode presents the population of cities. (ENG)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Kapelutek/Hauptmann Wietzorek from blog Winterkrieg. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz