niedziela, 4 września 2016

Zebrane z tygodnia #286/Chosen from the week #286

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #286 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #286 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Model tygodnia   |   Miniature of the week

Awlika painted by Fausto Palumbo.

Warhammer   |   Warhammer

 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy polityki Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Borejko opublikował na Git Games wpis poświęcony Zamkowi Drachenfels.
 • Ponadto na DansE MacabrE umieściłem odnośniki do zaktualizowanej wersji podręcznika do Warheim FS.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage politics of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • Borejko published on the blog Git Games entry about Castle Drachenfels... (PL)
 • And on DansE MacabrE I put links to the updated version of the rulebook to Warheim FS. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Tomasz na łamach Sobie maluję opublikował poradnik w którym pokazał, jak z waty i diody LED zrobić znaczniki zniszczenia.
 • Z kolei C'tan na łamach Fantasygames pokazał jak dobrze zrobić efekt wody.
 • A Rob na The Rob Hawkins Hobby Blog zaprezentował przepis na bagienny stół.
 • Thomas on the pages Sobie maluję published a guide which shows how to make markers of destruction of a piece of cotton wool and LEDs. (PL)
 • And C'tan on the pages Fantasygames showed how well do water effect. (ENG)
 • Rob on The Rob Hawkins Hobby Blog presented a recipe for swampy table. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Koyoth na swoim blogu shadow grey rozpakował pudełko z modelem Daemon Prince od Games Workshop.
 • A na DansE MacabrE szanowne państwo-draństwo znajdzie recenzję modelu Barbarian Champion od Scibor MM.
 • Natomiast na blogach Dice and Brush oraz Grot Orderly i Krypta Królów możecie przeczytać recenzje najnowszego numeru magazynu White Dwarf od Games Workshop.
 • Koyoth on his blog shadow grey unpacked box with the model of Daemon Prince of Games Workshop. (PL)
 • And on DansE MacabrE you will find a review model Barbarian Champion from Scibor MM. (ENG/PL)
 • On blogs Dice and Brush and Grot Orderly and Krypta Królów, you can read reviews of the latest issue magazine White Dwarf from Games Workshop. (ENG/PL)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Tomasz podsumował na łamach bloga Sobie maluję #24 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim była Złoczyńca. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji, to zajrzyjcie na blog Dust Brothers, gdzie ogłoszono temat #25 wydania FKB.
 • Z kolei Anna na łamach serwisu culture.pl pokaże wam co się kryje pod kopułą...
 • ...a Borejko na swoim blogu Git Games pokazał fantastyczne ilustracje, którym autorem jest Siergiej Tiukanow.
 • Tomasz summarized on his blog Sobie maluję #24 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was Malefactor. If you are interested about the next edition, look on blog Dust Brothers, where announced on the #25 issue of MBC. (PL)
 • Anna in the pages of the service culture.pl will show you what is hidden beneath the dome... (PL)
 • ...and Borejko on his blog Git Games showed fantastic illustrations by Sergei Tiukanow. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz