niedziela, 9 grudnia 2018

Zebrane z tygodnia #404.
Chosen from the week #404.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #404 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #404 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Dafne painted by Aythami Alonso Torrent.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem ostatnią porcję informacji na temat Sylvanii oraz udostępniłem karty pogody do Warheim FS.
 • Natomiast Gideon na łamach swojego bloga Awesome Lies opublikował jakiś czas temu artykuł All that glisters is not gold.
 • Natomiast Torin na swoim blogu Paint Crime Site opublikował relację z sesji Warhammer FRP.
 • Last week, in the pages of the blog DansE MacabrE, I published the last portion of information on Sylvania and I made the weather cards available for Warheim FS. (PL)
 • Gideon, on the pages of his blog Awesome Lies, published some time ago the article All that glisters is not gold. (ENG)
 • Torin on his blog Paint Crime Site published a report from the Warhammer FRP session.
Galerie   ]|[   Galeries

Nowości   ]|[   News

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Thor na swoim blogu Creative Twilight zamieścił kilka sztuczek i rad na temat korzystania z washy podczas malowania modeli.
 • A na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem poradnik w którym pokazałem wam z dwukółki od HQ Resin zbudować wózek wędrownego kramarza.
 • A James na łamach swojego bloga James Wappel Miniature Painting opublikował kiedyś poradnik w którym pokazał swój sposób na śnieżną makietę.
 • Thor on his Creative Twilight blog posted some tricks and tips on how to use washes when painting models. (ENG)
 • In the pages of the blog DansE MacabrE I published a guide in which I showed you from a wagon from HQ Resin to build a pedlar carriage. (PL/ENG)
 • James in the pages of his blog James Wappel Miniature Painting once published a guide in which he showed his way to a snow patch. (ENG)
Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Na stronach The Mad Hamster's Modelling Page znajdziecie recenzję modelu Sad Satyr od Aradia Miniatures.
 • Natomiast W. na swoim blogu Well of Eternity opublikował recenzję modelu Gloomtide Shipwreck od Games Workshop.
 • Z kolei Sarmor w gościnnym występie na łamach bloga DansE MacabrE rozpakował pudełko z zestawem Barbarians Command Group od Rotten Factory.
 • On the pages of The Mad Hamster's Modeling Page you will find a review of the Sad Satyr model from Aradia Miniatures.
 • W. on his blog Well of Eternity published a review of the Gloomtide Shipwreck from Games Workshop. (PL)
 • Sarmor unwrapped a box with a set of Barbarians Command Group from Rotten Factory in a guest appearance on the pages of DansE MacabrE blog. (PL)
Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Adasko na łamach swojego bloga Adaskowy Blog Figurkowy zaprezentował zdjęcia Orków do systemu Wojnacja.
 • Viruk na blogu What The Faux podzielił się swoimi wrażeniami z użytkowania zestawu the A-Space od A-Case.
 • K-man podsumował na blogu ostatnie 5 miesięcy aktywności na Dust Brothers.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Adasko in the pages of his blog Adaskowy Blog Figurkowy presented photos of Orks to the game Wojnacja. (PL)
 • Viruk on What The Faux blog shared his impressions of using the A-Space set from A-Case. (ENG)
 • K-man summarized on the blog the last 5 months of activity on Dust Brothers.
Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (ENG/PL)
Inne   ]|[   Others

 • Hive Fleet Shoggoth podsumował na łamach bloga Shoggoth's Place #51 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim była Miecz. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji, to zajrzyjcie na blog The Dark Oak, gdzie Bahior ogłosił temat #52 wydania FKB.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Liefather z Nerdworkshop.
 • Z kolei Adam na łamach swojego bloga kwantowo.pl rozmawia z dr Aleksandrą Kardaś o zmianach klimatu. 
 • Hive Fleet Shoggoth summarized on his blog Shoggoth's Place #51 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was Sword. If you are interested about the next edition, look on blog The Dark Oak, where Bahior announced on the #52 issue of MBC. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Liefather from Nerdworkshop. (PL)
 • Adam in the pages of his blog kwantowo.pl talks to Ph. D Aleksandra Kardaś on climate change. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza