niedziela, 30 grudnia 2018

Zebrane z tygodnia #407.
Chosen from the week #407.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #407 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #407 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Gelida: the Frozen Expanse by Ana Polanscak

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga Warheim FS opublikowałem karty zadań specjalnych przygotowanych przez Sister of Mercy.
 • Wielebny Rafael na swoim blogu Kaliber 28 mm opublikował zdjęcia makiety mostu oraz scenariusz do Mordheim.
 • A na DansE MacabrE udostępniłem kolejną porcję informacji na temat prowincji Imperium.
 • In the pages of the Warheim FS blog, I published special task cards prepared by Sister of Mercy. (PL)
 • Wielebny Rafael, on his blog Kaliber 28 mm, published the pictures of the bridge model and the scenario for Mordheim. (PL)
 • In the pages of the blog DansE MacabrE, I made another portion of information about the province of the Empire. (PL)
Galerie   ]|[   Galeries

Nowości   ]|[   News

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Na łamach The Rob Hawkins Hobby Blog znajdziecie kolejną część serii dokumentującej konwertowanie modelu Warscryer Citadel od Games Workshop.
 • A Arbal na stronach bloga Coloured Dust udokumentował proces malowania modelu Drakkar Rider AD750 od Andrea Miniatures.
 • Zaś na moim blogu DansE MacabrE opublikowałem kolejny wpis o budowie dioramy z fałszywą perspektywą.
 • In The Rob Hawkins Hobby Blog you will find the next part of the series documenting the conversion of the Warscryer Citadel from Games Workshop. (ENG)
 • Arbal on the blog Colored Dust documented the painting process of the model Drakkar Rider AD750 from Andrea Miniatures. (PL/ENG)
 • On my blog DansE MacabrE I published the next entry about building dioramas with a false perspective. (PL/ENG)
Recenzje   ]|[   Reviewes

 • W. na łamach bloga Well of Eternity podzielił się wrażeniami na temat zawartości pudła Realm of Chaos, Wrath and Rapture od Games Workshop.
 • Natomiast na KFS miniatures znajdziecie recenzję modelu Devil Satan od Kingdom Death.
 • Z kolei na łamach bloga DansE MacabrE rozpakowałem blister z modelem Degenerate Dwarf Champion od Scibor MM.
 • W. in the pages of the Well of Eternity blog shared impressions on the content of the Realm of Chaos, Wrath and Rapture boxes from Games Workshop. (PL/ENG)
 • On the blog KFS miniatures you will find a Devil Satan model review from Kingdom Death. (PL)
 • In the pages of DansE MacabrE blog I unpacked the blister with the model Degenerate Dwarf Champion from Scibor MM. (PL/ENG)
Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Asterix na łamach bloga Valador zapowiedział koniec szaleństwa... choć wygląda to dopiero na początek obłędu.
 • Booxi na stronie Well of Eternity przyjrzał się dokładnie Gloomspite Gitz od Games Workshop.
 • Skavenblight na blogu Hakostwo opublikowała zdjęcia świątecznego Gotreka z piernika.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Asterix at his blog Valador announced the end of madness... but it looks only at the beginning of insanity. (PL)
 • Booxi on the Well of Eternity website looked closely at Gloomspite Gitz from Games Workshop.
 • Skavenblight on the blog Hakostwo published the photos of Christmas gingerbread Gotrek.
Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (ENG/PL)
Inne   ]|[   Others

 • Bahior podsumował na łamach bloga The Dark Oak #52 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim była III Świąteczna Wymiana Figurkowa. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji FKB, to po Nowym Roku zajrzyjcie na blog Dust Brothers.
 • Z kolei Piotr na swoim blogu Fanboj i Życie zastanawia się czy czytnik ebooków jest bardziej ekologiczny niż książka.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Wołek Zbożowy z bloga Nerdworkshop.
 • Bahior summarized on his blog The Dark Oak #52 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was #3rd Christmas Miniature ExchangeIf you are interested in the subject of the next edition MBC, then after the New Year, check out the Dust Brothers blog. (PL)
 • Piotr on his blog Fanboj i Życie wonders if the ebook reader is more ecological than the book. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Wołek Zbożowy from blog Nerdworkshop. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza