niedziela, 23 grudnia 2018

Zebrane z tygodnia #406.
Chosen from the week #406.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #406 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #406 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

>>>Lord of Change by KAHA<<<

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na blogach Paint Crime Site oraz Warhammer FRP możecie przeczytać relacje z sesji WFRP.
 • Viluir na swoim blogu Rzuć 90k6! rzuciła okiem na wersję kolekcjonerską gry Warhammer FRP 4 ed od Cubicle 7.
 • A na DansE MacabrE udostępniłem kolejną porcję informacji na temat prowincji Imperium.
 • On the blogs of Paint Crime Site and Warhammer FRP, you can read the reports from WFRP sessions. (PL)
 • Viluir on his blog Rzuć 90k6! she took a look at the collector's version of Warhammer FRP 4 ed from Cubicle 7. (PL)
 • In the pages of the blog DansE MacabrE, I made another portion of information about the province of the Empire. (PL)
Galerie   ]|[   Galeries

Nowości   ]|[   News

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Kapitan Hak na blogu Hakostwo opublikował kolejny wpis w którym relacjonuje prace nad stanowiskiem malarskim w walizce.
 • Z kolei Josua Lai na łamach bloga Massive Voodoo pokazał krok po kroku jak wykonał model i sceniczną podstawkę Happy-Hippo.
 • A na łamach The Rob Hawkins Hobby Blog znajdziecie między innymi kolejną część serii dokumentującej konwertowanie modelu Warscryer Citadel od Games Workshop.
 • Kapitan Hak published a next entry on Hakostwo blog post in which he reports on the work station in a suitcase. (PL)
 • Josua Lai in the pages of the Massive Voodoo blog showed step by step how he made the model and the scenic bases Happy-Hippo. (ENG)
 • In The Rob Hawkins Hobby Blog you will find, among other things, the next part of the series documenting the conversion of the Warscryer Citadel from Games Workshop. (ENG)
Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Zeka na stronie TheNode.pl  zrecenzował trzech Krasnoludów od SpellCrow.
 • Natomiast Seba Brodaty Ork na swoim blogu Bearded Orc podzielił się wrażeniami na temat modelu Fallen Centaur #2 od Alien Lab Creator.
 • A na blogu DansE MacabrE otworzyłem blister z zestawem Cultist Captains od North Star Military Figures.
 • Zeka at TheNode.pl reviewed three Dwarves from SpellCrow. (PL)
 • Seba Brodaty Ork on his blog Bearded Orc shared impressions about the Fallen Centaur #2 model from Alien Lab Creator. (PL)
 • And on the DansE MacabrE blog I opened a blister with the Cultist Captains set from North Star Military Figures. (PL/ENG)
Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • PSborsuk na blogu Borsuczy warsztat opublikował zdjęcia drugiego mecha z klanu Blood Spirit do gry Battletech.
 • Bahior na swoim blogu The Dark Oak opublikował scenariusz do gry WH 40k.
 • Wołek Zbożowy na łamach bloga NerdWorkshop zaprezentował Rycerzy Królestwa z Mousillon.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • PSborsuk on blog Borsuczy warsztat published photos of the second mech from the Blood Spirit clan for Battletech. (PL)
 • Bahior on his blog The Dark Oak has published the scenario for the game WH 40k. (PL/ENG)
 • Wołek Zbożowy in the pages of the blog NerdWorkshop presented the Knights of the Realm from Mousillon. (PL/ENG))
Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (ENG/PL)
Inne   ]|[   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #52 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach DansE MacabrE oraz Dziennik Groana (część 1 i część 2), Gorzej się nie da... i Valador.
 • Z kolei Adam na łamach swojej strony kwantowo.pl opublikował artykuł w którym wskazał Wam gdzie szukać rzetelnych wiadomości ze świata nauki.
 • A Piotr na łamach bloga Fanboj i Życie pokaże Wam co łączy i dzieli opowiadania Ostatni obrońca Kamelotu pióra Rogera Zelaznego i Okruch lodu autorstwa Sapkowskiego.
 • Entries published within the #52 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs DansE MacabrE and Dziennik Groana (part 1 and part 2), Gorzej się nie da... and Valador. (PL)
 • Adam in the pages of kwantowo.pl published an article in which he showed you where to look for reliable news from the world of science. (PL)
 • Piotr in the pages of the blog Fanboj i Życie will show you what connects and divides stories of the Last defender of Camelot by Roger Zalazny and Zelazny's Kamelot and Ice Crumb by Andrzej Sapkowski. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz