niedziela, 16 grudnia 2018

Zebrane z tygodnia #405.
Chosen from the week #405.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #405 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #405 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Sha’Ael the soul trader painted by Alfonso Giraldes_Banshee

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem porcję informacji na temat Talabheim.
 • Natomiast Gideon na łamach swojego bloga Awesome Lies opublikował jakiś czas temu artykuł fight on the beach.
 • A na blogu Warheim FS udostępniłem plik PDF z Kartami Zadań Specjalnych do Warheim FS.
 • In the pages of the blog DansE MacabrE, I published a portion of information on Talabheim. (PL)
 • Gideon, on the pages of his blog Awesome Lies, published some time ago the article fight on the beach. (ENG)
 • On the Warheim FS blog I shared a PDF file with Special Tasks Cards for Warheim FS. (PL)
Galerie   ]|[   Galeries

Nowości   ]|[   News

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Dave na łamach swojego bloga Wargaming Tradecraft opublikował poradnik na temat używania farb typu Colour Shift.
 • Z kolei Guillaume na blogu Chestnut Ink pokazał jak tanio (i smacznie) wykonać mokrą paletę.
 • Zaś na moim blogu DansE MacabrE opublikowałem kolejny wpis o budowie dioramy z fałszywą perspektywą.
 • Dave has published a guide on the use of Colour Shift in the pages of his blog Wargaming Tradecraft. (ENG)
 • Guillaume on the Chestnut Ink blog showed how cheap (and tasty) do a wet palette. (FRA/ENG)
 • On my blog DansE MacabrE I published the next entry about building dioramas with a false perspective. (PL/ENG)
Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Na łamach bloga KFS miniatures szanowne państwo-draństwo znajdzie recenzję przewodnika jak malować farbami akrylowymi od Andrea Press.
 • Natomiast Watcher na stronach bloga Minas Kolmar podzielił się wrażeniami na temat lektury powieści Angel Exterminatus pióra Grahama MacNeill.
 • A na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem recenzję modelu Hammerhead od Aradia Miniatures.
 • On the pages of the blog KFS miniatures You can find a guide review how to paint with acrylic paints from Andrea Press. (PL)
 • Watcher on the pages of the blog Minas Kolmar shared his impressions about reading the novel Angel Exterminatus by Graham MacNeill. (PL)
 • I published a review of the Hammerhead model from Aradia Miniatures in the blog DansE MacabrE. (PL/ENG)
Relacje   ]|[   Reports

 • Kamil na swoim blogu Zielony Skaven opublikował zdjęcia z turnieju The 9th Age, który odbył się w Świdniku.
 • A Found na blogu Massive Voodoo podzielił się swoimi wrażeniami z udziału w International Model Show Catania 2018.
 • Z kolei beszcza na łamach bloga beszcza bloguje... napisał trzy zdania o turnieju Warhammer Fantasy Battle 6ed, który odbył się w Konstancinie. 
 • Kamil on his blog Zielony Skaven published photos from the 9th Age tournament, which took place in Świdnik. (PL)
 • Found on the blog Massive Voodoo shared his impressions from participation in the International Model Show Catania 2018. (ENG)
 • Beszcza in the pages of the blog beszcza bloguje... wrote few sentences about the tournament Warhammer Fantasy Battle 6ed, which took place in Konstancin. (PL)
Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • MiSiO na łamach bloga Bitewny Zgiełk opublikował roczne podsumowanie wojny domowej.
 • Karol na swoim blogu Najmita.net opublikował zdjęcia modelu Ishara Snowfinch od Reaper Miniatures.
 • Pan Ryba na łamach bloga Dębowa Tarcza zamieścił zdjęcia modelu Bergjaeger do Mordheim.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • MiSiO on the pages of the blog Bitewny Zgiełk published an annual summary of the civil war. (PL)
 • Karol on his blog Najmita.net published photos of Ishara Snowfinch from Reaper Miniatures. (PL)
 • Pan Ryba in the pages of the Dębowa Tarcza blog posted photos of the Bergjaeger model to Mordheim. (PL)
Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (ENG/PL)
Inne   ]|[   Others

 • Piotr opublikował na łamach swojego bloga Fanboj i Życie wpis, w którym podzielił się swoimi wrażeniami na temat popularnych w USA książek fantasy.
 • Z kolei Adam na stronie kwantowo.pl przyjrzał się ujemnej masie w kosmologii.
 • A Craven na blogu Węglowy Szowinista lubi obiektywne pokazywanie faktów.
 • Piotr published an entry in his blog Fanboj i Życie, in which he shared his impressions on fantasy books popular in the USA. (PL)
 • Adam on the site kwantowo.pl looked at the negative mass in cosmology. (PL)
 • Craven on the blog Węglowy Szowinista likes to show facts in an objective way. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza