piątek, 26 kwietnia 2019

Recenzja: Spichlerz od Tereny do Gier.
Reviews: Granary from Tereny do Gier.


Dziś na łamach bloga DansE MacabrE przygotowałem dla szanownego państwa-draństwa recenzję makiety przedstawiającej Spichlerz od firmy Tereny do Gier.

Zamknięta makieta o szerokości 12 cm, długości 15 cm i wysokości niespełna 18 cm przedstawia trzykondygnacyjny średniowieczny spichlerz, który mógł stać w jakiej pruskiej wiosce.

Budynek utrzymany jest w skali 28 mm, a prezentowany poniżej egzemplarz został sklejony i pomalowany przez malarzy firmy Tereny do Gier.

I trzeba przyznać, że został pomalowany całkiem porządnie, na elewacji widać zarówno fragmenty cegieł jak i zacieki na murze pruskim.

Spichlerz, podobnie jak inne makiety z zestawu, z powodzeniem można wykorzystać w czasie rozgrywek poza murami w Warheim FS, czy też w dowolną inną grę fantasy lub historyczną.

Ponieważ makieta ma być używana do rozgrywek poza murami, gdzie z założenia nie wchodzi się do wnętrza budynków, fakt że jest to skala 28 mm ma dla mnie dodatkową wartość. Makieta jest ładnym tłem dla modeli, jednocześnie jest na tyle zwarta, że nie dominuje pola bitwy.

Spichlerz, choć jest dostępny osobno w sklepie Tereny do Gier, to stanowi część pruskiej wioski, której możecie stać się sołtysem lub włodarzem wpierając projekt archetypiczna wioska na platformie wspieram.to.

A jeśli dysponujecie wolnymi 750 PLN, a nie macie umiejętności, czasu lub ochoty na malowanie, to możecie otrzymać makiety już sklejone i pomalowane.

Zdaje sobie sprawę, że dla pojedynczego gracza, to duży wydatek, ale jeśli jesteście zrzeszeni w klubie lub spotykacie się w większym gronie, to biorąc pod uwagę dużą uniwersalność zestawu makiet, jest to wydatek warty rozważenia.
Today, in the pages of the blog DansE MacabrE, I have prepared for you a review of the model of the building presenting the Granary from Tereny to Gier.

The closed model, 12 cm wide, 15 cm long and 18 cm tall, presents a three-storey medieval granary, which could stand in what Prussian village.

The building is maintained on a scale of 28 mm, and the below presented copy has been stuck together and painted by Tereny do Gier painters.

And it must be admitted that it was painted quite neatly, on the facade you can see both fragments of bricks and streaks on the Prussian wall.

The granary, like other building models from the set archetypical village, can be successfully used during games outside the walls of Warheim FS, or any other fantasy or historical game.

Since the model of the building is to be used for games outside the walls, where it is not intended to enter inside the buildings, the fact that it is a 28 mm scale has an additional value for me. The building model from set archetypical village are a nice background for the miniatures, at the same time it is compact enough that the battlefield does not dominate.

The granary, although it is available separately in the Tereny do Gier store, it is part of the Prussian village, which you can become an mayor or a maintainer supporting the project archetypical village on the platform wspieram.to.

And if you have a free 750 PLN, and you do not have the skills, time or willingness to paint, you can get models of buildings already glued and painted.

I realize that for a single player, it is a big expense, but if you are associated in a club or meet in a larger group, then taking into account the great versatility of a set of building models archetypical village, it is an expense worth considering.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz