poniedziałek, 15 kwietnia 2019

Raport bitewny: Łowcy czarownic vs Załoga Zielonoskórych Kaprów.
After battle report: Witch hunters vs Greenskins Pirates.

Poniżej opublikowałem zdjęcia z potyczki Warheim FS, które w kwietniu stoczyłem w Innym Wymiarze w Katowicach. 

Rozgrywkę stoczyliśmy według zasad podstawowego scenariusza potyczka z podręcznika podstawowego do Warheim FS, który możecie pobrać STĄD.


Do bitwy wystawiłem drużynę Łowców czarownic, a po drugiej stronie stołu stanęła Załoga Zielonoskórych Kaprów dowodzona przez Bahiora z bloga The Dark Oak
.
Below I published photos of the battle in Warheim FS, which in April I fought in Innym Wymiarze in Katowice.

We played the game according to the rules of the basic skirmish scenario from the basic rulebook to Warheim FS, which you can download HERE.

I set up a warband of Witch hunters for the battle, and on the other side of the table stood the Greenskins Pirates commanded by Bahior from the blog The Dark Oak.Po wylosowaniu stron i rozstawieniu modeli w strefach rozstawienia kompania Zielonoskórych rozpoczęła potyczkę sprawnie przemieszczając modele do przodu.

Łowcy czarownic rozpoczęli bitwę od zdarzenia losowego, w wyniku którego kamienne ręce wyłoniły się z bruku i unieruchomiły drużynę na jedną rundę.

Duchownym nie pozostało nic innego jak pomodlić się do Sigmara Młotodzierżcy.
After drawing the parties and setting up the models in the deployment zones, the Greenskin company started the skirmish efficiently moving the models forward.

Witch hunters started the battle with a random happenings, as a result of which stony hands emerged from the pavement and immobilized the team for one round.

The priest has nothing else to do but pray to Sigmar the Heldenhammer.
Gdy wrogie kompanie zbliżyły się do siebie na odległość strzału pole bitwy spowił dym wydobywający się z luf pistoletów, w które uzbrojeni byli zarówno Łowcy czarownic jak i Zielonoskórzy.

Kanonada zbierała krwawe żniwo po obu stronach, a w kłębach dymu błyskały zęby Psów bojowych zmagających się ze Squigami.

Gdy Inkwizytor padł zraniony na ziemię dwukrotnie zraniony kulami Goblinów, towarzysze własnymi ciałami zasłonili go przed ogniem nieprzyjaciela...
When the enemy companies approached each other at the distance of the shot, the battlefield enveloped the smoke emanating from the barrels of guns, which were armed both by Witch hunters and Greenskins.

The cannonade was gathering a bloody harvest on both sides, and in the clouds of smoke, the teeth of the War Hounds Dogs struggling with the Squig were flashing.

When the Inquisitor fell injured to the ground twice wounded by Goblin bullets, companions with their own bodies shielded him from enemy fire....i choć szczęście od początku zdawało się sprzyjać Zielonoskórym, którzy z dużo większą skutecznością eliminowali swych przeciwników z pola walki, to nadzieję w serca Łowców czarownic tchnęła szarża jednego z Psów bojownych, która samotnie walczył z czterema przeciwnikami.
...and although happiness from the very beginning seemed to favor the Greenskins, who with much greater efficiency eliminated their opponents from the battlefield, hope in the hearts of witch hunters breathed the charge of one of the War Hounds Dogs who fought alone with four opponents.Jednak złudna to była nadzieja, bowiem Goblin strzela, a Gork, tudzeż Mork, kule noszą. I tak wystrzelona przez Goblina kula odbiła się rykoszetem od jednego z Łowców czarownic i ugodziła prosto w serce Inkwizytora, który padł trupem na miejscu.

I tak Gobliny zwyciężyły.
However, it was illusive hope, because Goblin shoots, and Gork, here Mork, wear bullets. And so the bullet fired by Goblin bounced back from one of the Witch hunters and hit the Inquisitor's heart, who fell dead on the spot.

And so the Goblins have won...


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz