wtorek, 30 kwietnia 2019

Podsumowanie miesiąca. Kwiecień.
Summary of the month. April.

kwietniu na blogu opublikowałem 37 postów, więcej niż w 2018 roku.

Miesiąc rozpocząłem od publikacji relacji z turnieju Warheim FS - Księstwa Graniczne...

...pokazałem Wam nagrody ufundowane na turniej przez Rotten Factory...

...a także ogłoszenia temat kwietniowego Figurkowego Karnawału Blogowego, które byłem gospodarzem, zaś moją pracę możecie zobaczyć TUTAJ.

Objąłem także patronat medialny nad konkursem: Przed wyruszeniem w drogę należy pomalować drużynę.

Na blogu dostępny jest także raport bitewny z rozgrywki Warheim FS.

Ponadto w kwietniu opublikowałem zdjęcia pomalowanych modeli Niewolnika, Prastarego Drzewa oraz Astromanty...

...a w warsztacie pokazałem Wam mój pomysł na wykonanie podstawek oraz pomalowanie ciała Karnawału Chaosu

Udostępniłem także trzy recenzje w których zaprezentowałem Wam: Wchodzę tam! Leśny Trakt i Mroczne Podziemia od ORTH Multimedia oraz Wicked Witch od Otherworld Miniatures i Spichlerz od Tereny do Gier.

A także zaprezentowałem Fanatyka oraz Nocne Hop-Gobliny, który przygotowałem do malowania.

Na blogu pojawiły się także talie kart elementów terenu: Lokacje.

Z kolei w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu DansE MacabrE ukazał się wywiad z Kamil z bloga Zielony Skaven oraz Viluir z Rzuć 90k6!.

Odnośniki do wszystkich opublikowanych do tej pory wywiadów znajdziecie TUTAJ.


Natomiast Micz z bloga Paint and Kill przeprowadził wywiad ze mną.

Rozpocząłem także nieregularny cykl w którym będę dzielił się z Wami wrażeniami z wysłuchanych audiobooków od Storytel.

Udostępniłem także wpisy przybliżające historię i geografię Talabecklandu: Znaczące miejsca
 oraz Jałowej Krainy: Kraina, Ludność, Historia.

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem także kolejne wydania cyklu Zebrane z tygodnia (#421#422#423 oraz #424)...


...a także kolejne wydania Muzycznie #92 oraz #93...

...i wpisy z okazji Triduum Paschalnego.
In April, I published 37 posts in the pages of the DansE MacabrE blog, more than in 2018.

Month started from the publication of the relationship with the tournament Warheim FS - Border Princes...

...I showed you the prizes donated to the tournament by Rotten Factory...

... as well as announcements about the theme of the April Miniatures Blog Carnival, which I hosted, and you can see my work HERE.

I have also taken the media patronage over the competition: Before heading out on the road should be painted company.

A after battle report from Warheim FS   is also available on the blog.

In addition, in April I published pictures of the painted models of Slave, Deadwood Tree and Wizard Lore of Heavens...

...... and in the workshop I showed you my idea to make bases and paint the flesh of the Carnival of Chaos.

I also shared three reviews in which I presented to you: Wchodzę tam! Leśny Trakt and Mroczne Podziemia from ORTH Multimedia and Wicked Witch from Otherworld Miniatures and Granary from Tereny do Gier.

I also presented the Fanatic and Squig Hoppers, which I prepared for painting

The blog also appeared decks terrain elements: Location. (cards in Polish)

As part of the Between a rock and a hard place... on a blog DansE MacabrE published interview with Kamil from blog Zielony Skaven and Viluir from Rzuć 90k6! (articles in Polish).

Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.


In contrast, Micz from the blog Paint and Kill interviewed me.

I have also started an irregular cycle in which I will share with you the impressions of the audiobooks heard from Storytel.

I have also made entries about the history and geography of the Talabeckland: Znaczące miejsca
 and the Wasteland: Kraina, Ludność, Historia (articles in Polish).

I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.


I published subsequent editions Chosen of the week (#421, #422, #423, #424)...


...as well as subsequent releases Musically #92 and #93...

... and entries on the occasion of the Paschal Triduum.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście DansE MacabrE ponad 11k razy, a wśród najczęściej czytanych postów, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także wpisy Relacja: Księstwa Graniczne - Turniej Warheim FS w klubie Inny Wymiar w Katowicach oraz Recenzja: Wchodzę tam! Leśny Trakt i Mroczne Podziemia od ORTH Multimedia i Warsztat: Karnawał Chaosu, Potworny lud Nurgla, część 1 - Podstawki.


Na dzień 30042019 blog posiada 250 obserwatorów i 490 polubień na on FB oraz 2835 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog DansE MacabrE more than 11k times, and among the most read posts, except during the last sections Chosen of the weekwas the post Relacja: Księstwa Graniczne - Turniej Warheim FS w klubie Inny Wymiar w Katowicach and Recenzja: Wchodzę tam! Leśny Trakt i Mroczne Podziemia od ORTH Multimedia and Warsztat: Karnawał Chaosu, Potworny lud Nurgla, część 1 - Podstawki
.

As at the date 30042019 blog has 250 followers and 490 like it! on Facebook
 and in 2835 published posts.

Dziękuję bardzo moim Patronom: Jacek D., Michal R.Piotr F., Tomek W.Sebastian K.Shawass za wsparcie bloga DansE MacabrE oraz gry bitewnej Warheim FS.

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl. A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
Thank you very much to my Patrons: Jacek D., Michal R.Piotr F., Tomek W.Sebastian K.Shawass for supporting DansE MacabrE and Warheim FS.

You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl websiteAnd more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz