czwartek, 4 kwietnia 2019

Warsztat: Karnawał Chaosu, Potworny lud Nurgla, część 1 - Podstawki.
Workshop: Carnival of Chaos, Monstrous folk of Nurgle, part 1 - Bases.

W kwietniu, co być może już wiecie, mam przyjemność prowadzić #56 edycję FKB, której tematem przewodnim jest Totentanz. A cóż w Starym Świecie kojarzy się bardziej z tańcem śmierci niż przeklęty Karnawał Chaosu złożony z Potwornego ludu Nurgla, Pana Rozkładu?

Dlatego postanowiłem pomalować modele z serii Rotten Circus, które otrzymałem od Rotten Factory. A ponieważ nie miałem scenicznych podstawek, postanowiłem zrobić sobie takie.


Karnawał Chaosu często występuje przed publiką na deskach teatru lub cyrku, którym zwykle jest ich toczony rozkładem Powóz

Budowę rozpocząłem od wypełnienia szczelin w podstawkach zapałkami, a następnie przyciąłem do odpowiednich rozmiarów drewniane listewki.

Listewki przyciąłem tak, żeby otrzymać stos dłuższych i krótszych desek, które następnie na przemian przykleiłem klejem do drewna do podstawek.

Gdy klej na podstawkach wysychał, ja umieściłem figurki na pinach, które po wywierceniu otworów przykleiłem do podstawek. Następnie całość wzmocniłem klejem cyjanoakrylowym.

Na koniec wywierciłem otwory imitujące miejsca na gwoździe oraz pomalowałem całość farbą podkładową i czarnym washem.

Następny krok, to malowania modeli.
In April, as you may already know, I have the pleasure to lead #56 of the Miniatures Blog Carnival, which theme is Totentanz. And what in the Old World is associated more with the dance of death than the damned Carnival of Chaos composed of the Monstrous folk of Nurgle, Lord of Decya?

That's why I decided to paint models from the Rotten Circus series, which I received from Rotten Factory. And because I did not have scenic bases, I decided to do it myself.

Carnival of Chaos often appears before the public on the stage of a theater or circus, which is usually their decayed Carriage.

I started the construction of rotten circus stage by filling in the cracks in the bases with cut matches, and then I cut the wooden slats to the appropriate size.

I cut the slats so as to obtain a pile of longer and shorter boards, which I then alternately glued to the bases with wood glue.

When the glue on the stands dried up, I placed the miniatures on the pins, which after drilling the holes I glued to the scenic bases. Then I strengthened the whole with cyanoacrylate glue.

At the end, I drilled holes in the stage imitating places for nails and painted miniatures and scenic bases with undercoat paint and black washem.

The next step is painting models.Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz