piątek, 24 maja 2019

Recenzja: Drewniany dom (mały) od Warhead Studio.
Reviews: Small Wooden House from Warhead Studio.

Na początku maja na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem recenzję zestawu drewniana palisada od Warhead Studio, a dziś mam dla Was kolejną makietę.

Makieta małego drewnianego domu odlana została w szarej żywicy i składa się z 8 elementów, zaś zestaw jest dostępny TUTAJ.

Drewniany dom otrzymałem zapakowany w kartonowe pudełko opieczętowane z dwóch stron czarno-białymi ulotkami z informacji na temat Warhead Studio.

Jakość odlewów jest dobra, choć miejscami musiałem usunąć nadlewki i wystające bąble żywicy, zauważyłem także kilka śladów po pęcherzach powietrza. Na szczęście nie jest to nic, czego nie dałoby się usunąć nożem modelarskim lub zaszpachlować.

Elementy są dość dobrze spasowane do siebie, ale jak zauważycie na zdjęciach w kilku miejscach nie obędzie się bez szpachli.

Gdy zapowiadałem recenzję modeli od Warhead Studio pytaliście jak makiety wypadają na tle zestawów od innych producentów.

W swojej kolekcji nie posiadam zbyt dużo żywicznych budynków. Gdybym jednak miał porównywać to co posiadam, to moim zdaniem mały drewniany dom od Warhead Studio ustępuje jeden stopień jakością, zarówno pod względem ostrości rzeźby jak i odlewu, zestawowi Merchant's House Kit od Mini Monsters, który zrecenzowałem TUTAJ. Największą różnicę widać w jakości kamienia, nad rzeźbą którego Warhead Studio mogłoby jeszcze popracować.

Mimo to, oba budynki powinny dobrze ze sobą współgrać na stole, a jeśli gracie w gry historyczne lub fantasy, szczególnie w wariant Warheim FS poza murami, to mały drewniany dom z pewnością jest wart rozważenia, a na moim wiejskim stole znajdzie się z pewnością.

Więcej informacji o zestawie znajdziecie na stronie producenta oraz na Facebooku.
In early May, in the pages of the blog DansE MacabrE, I published a review of the Wooden Palisade Defense Line Set from Warhead Studio, and today I have another building model for you.

Model of a small wooden house is cast in gray resin and consists of 8 elements, and the set is available HERE.

I received a small wooden house packed in a solid cardboard box sealed on both sides with black and white leaflets from information about Warhead Studio.

The quality of the castings is good, although in places I had to remove the trapping and protruding bubbles of resin, I also noticed some traces of air bubbles. Fortunately, this is not something that could not be removed with a modeling knife or fill with modeling mass.

The elements are quite well folded to each other, but as you will see in the pictures in a few places will not happen without the putty.

When I announced the review of the models from Warhead Studio, you asked how the models fall out on the background of sets from other manufacturers.

I do not have too many resin buildings in my collection. However, if I had to compare what I own, in my opinion, the small wooden house from Warhead Studio is one level lower, both in terms of the sharpness of the sculpture and the cast, Merchant's House Kit from Mini Monsters, which I reviewed HEREThe biggest difference is in the quality of the stone, the sculpture Warhead Studio could still work on.

Even so, both buildings should work well together on the table, and if you're playing historical or fantasy games, especially the Warheim FS variant outside the walls, a small wooden house is definitely worth considering, and there's definitely a table at my country table.

More information about the set can be found on the producer's website and on Facebook.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz