piątek, 31 maja 2019

Podsumowanie miesiąca. Maj.
Summary of the month. May.

maju na blogu opublikowałem 27 postów, mniej niż w 2018 roku.

Miesiąc rozpocząłem od podsumowania kwietniowej edycji Figurkowego Karnawału Blogowego, którego byłem gospodarzem.

Na blogu zamieściłem zasady Kupieckiej karawany z Arabii do Warheim FS.

Opublikowałem zdjęcia pomalowanych modeli Niewolnika, Wielkich Szczurów oraz Magistra Niebios i Mistrza Karnawału...

...wziąłem udział w kwietniowej edycji Figurkowego Karnawału Blogowego i zaprezentowałem pomalowaną kompanię Karnawału Chaosu złożoną w większości z modeli od Rotten Factory...

...a w warsztacie pokazałem Wam mój pomysł na wykonanie pistoletu z flagą bang oraz jak pomalowałem podstawki kompanii Karnawału Chaosu

Udostępniłem recenzjeDrewniana palisada i Drewniany dom (mały) od Warhead Studio oraz Wild Warrior Dwarf od Scibor MM i Obora od Tereny do Gier.

A także zaprezentowałem Squigi oraz Nocne Gobliny, który przygotowałem do malowania.

Z kolei w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu DansE MacabrE ukazał się wywiad z Pepe z bloga Fantasy w miniaturze.

Odnośniki do wszystkich opublikowanych do tej pory wywiadów znajdziecie TUTAJ.


Poleciłem Wam także odsłuchanie na łamach serwisu Storytel audioboków powieści Orzeł biały oraz Orzeł Biały 2 pióra Marcina Sergiusza Przybyłka.

Udostępniłem także wpisy przybliżające historię i geografię Jałowej Krainy: 
Polityka, Język, Znaczące miejsca oraz Bretonni.

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


Opublikowałem także kolejne wydania cyklu Zebrane z tygodnia (#425#426#427 oraz #428)..
.
In May, I published 27 posts in the pages of the DansE MacabrE blog, less than in 2018.

I started the month with a summary of the April edition of the Miniature Blog Carnival, which I hosted.

On the blog I have posted the rules of the Merchant caravan from Arabia to Warheim FS.

I published pictures of the painted models of SlaveGiant RatsWizard Lore of Heavens and Master of Carnival...

...I took part in the April edition of the Miniature Blog Carnival and presented the painted company of the Carnival of Chaos in most of the models from Rotten Factory...

...and in the workshop I showed you my idea to make a pistol with the bang flag and how I painted the bases of the Carnival of Chaos.

I also shared reviews in which I presented to you: Wooden Palisade and Small Wooden House from Warhead Studio, Wild Warrior Dwarf from Scibor MM, Cowshed from Tereny do Gier.

I also presented the Squig and Night Goblins, which I prepared for painting

As part of the Between a rock and a hard place... on a blog DansE MacabrE published interview with Pepe from blog Fantasy w miniaturze (articles in Polish).

Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.


I also encouraged you to listen to the audiobooks on the Storytel website of the novel Orzeł biały and Orzeł Biały 2 by Marcin Sergiusz Przybyłek.

I have also made entries about the history and geography of the Wasteland: 
Polityka, Język, Znaczące miejsca and the Bretonnia (articles in Polish).

I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.


I published subsequent editions Chosen of the week (#425, #426, #427, #428)...


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście DansE MacabrE ponad 12k razy, a wśród najczęściej czytanych postów, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także wpisy Drewniana palisada od Warhead Studio oraz Wild Warrior Dwarf od Scibor MM i Karnawał Chaosu, Potworny lud Nurgla, część 3 - Bang.


Na dzień 31052019 blog posiada 249 obserwatorów i 495 polubień na on FB oraz 2860 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog DansE MacabrE more than 12k times, and among the most read posts, except during the last sections Chosen of the weekwas the post Wooden Palisade from Warhead Studio and Wild Warrior Dwarf from Scibor MM and Carnival of Chaos, Monstrous folk of Nurgle, part 3 - Bang
.

As at the date 31052019 blog has 249 followers and 495 like it! on Facebook
 and in 2860 published posts.

Dziękuję bardzo moim Patronom: Jacek D., Michal R.Piotr F., Tomek W.Sebastian K.Shawass za wsparcie bloga DansE MacabrE oraz gry bitewnej Warheim FS.

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl. A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
Thank you very much to my Patrons: Jacek D., Michal R.Piotr F., Tomek W.Sebastian K.Shawass for supporting DansE MacabrE and Warheim FS.

You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl websiteAnd more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza