czwartek, 30 maja 2019

Warsztat: Karnawał Chaosu, Potworny lud Nurgla, część 4 - Malowanie podstawek.
Workshop: Carnival of Chaos, Monstrous folk of Nurgle, part 4 - Painting bases.

Malując kompanię Karnawału Chaosu do Warheim FS, złożoną w większości z figurek z serii Rotten Circus od Rotten Factory, przygotowałem do tej pory trzy poradniki:
  1. Budowa podstawek
  2. Malowanie ciała
  3. Pistolet z flagą Bang
Dziś mam dla Was czwarty i ostatni poradnik, w którym pokażę Wam jak szybko pomalować podstawki przedstawiające zniszczone deski.

Do pomalowania podstawek, oprócz farby podkładowej - Surface Primer Grey od Vallejo użyłem także shade oraz technical od Games Workshop light rust od AK Interactive.

O tym jak zrobiłem podstawki możecie przeczytać TUTAJ.
When painting the company of the Carnival of Chaos to Warheim FS, made mostly of figures from the Rotten Circus series from Rotten Factory, I have prepared three tutorials so far:
  1. Construction of bases
  2. Body painting
  3. Gun with Bang flag
Today I have for you the fourth and last guide, in which I will show you how to quickly paint the stands depicting damaged boards.

To paint the bases, in addition to primer paint - Surface Primer Grey from Vallejo, I also used shade and technical from Games Workshop and light rust from AK Interactive.

And about how I made bases for Carnival of Chaos You can read on the blog HERE.Po wyschnięciu kleju i nawierceniu otworów pomalowałem podstawki farbą podkładową Surface Primer Grey od Vallejo, a po wyschnięciu nałożyłem obficie shade Nuln Oil.
After the glue has dried and holes drilled, I painted the bases with primer Surface Primer Grey from Vallejo, and after drying I applied a lot of shade Nuln Oil.
Następnie używając Druchii Violet oraz Carroburg Crimson zrobiłem równoległe linie, które podkreśliłem cienkimi kreskami Surface Primer Grey od Vallejo, do którego dodałem kilka kropel białej farby.
Then, using Druchii Violet and Carroburg Crimson, I made parallel lines, which I emphasized with thin lines of Surface Primer Grey from Vallejo, to which I added a few drops of white paint.W kolejnym kroku w wybranych miejscach zrobiłem przebarwienia z Coelia Greenshade oraz Drakenhof Nightshade i na całość nałożyłem Agrax Eartshade.
In the next step, in selected places I made discolorations with Coelia Greenshade and Drakenhof Nightshade and I applied the whole Agrax Eartshade.Po wyschnięciu shadów całość zdrybrushowałem Surface Primer Grey zmieszanym z białą farbę rozjaśniając krawędzie i nadając całości chropowatego wyglądu.
After the shade is dry, the entire drybrush Surface Primer Grey mixed with white paint brightens the edges and gives the whole look a rough look.Przedostatni krok, to wypełnienie szczelin pomiędzy deskami technicalem Nurgle's Rot, który nakładałem grubo i obficie.
The penultimate step is to fill the gaps between the boards with Nurgle's Rot technical, which I applied thickly and generously.I na koniec otwory w deskach wypełniłem kroplami light rust od AK Interactive.
And finally, the holes in the boards were filled with light rust from AK Interactive.Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza