środa, 10 stycznia 2024

Galeria: Zwiadowcza kompania z Królestw Ogrów. Zbrojny I.
Gallery: The scout from the Ogre Kingdoms. Gnoblar I.

Większe osobniki pośród Gnoblarów mają tendencję do niezależności. Porzucają swych dźwigających ciężary krewniaków, by tworzyć luźne, lecz liczne bandy i ruszają na pole bitwy w nadziei, że uda im się ukraść coś naprawdę błyszczącego, zanim dojdzie do Żniw na Zwłokach.

***
Od pomalowania prezentowanych poniżej modeli ze Zwiadowczej kompanii z Królestw Ogrów do Warheim FS minęły lata, ale dopiero teraz, po długim oczekiwaniu w kolejce, zdjęcia doczekały się publikacji.

Dziś mam dla Was zdjęcia stronników, wśród których znajduje się Zbrojny.

Do malowania użyłem głównie farb GW, w tym kontrastów, a także wielu olejnych efektów.
It's been 3 years since the miniatures from warband the The scout from the Ogre Kingdoms to Warheim FS presented below were painted, but only now, after a long wait in the queue, the photos have been published.

Today I have for you photos of the henchman, among which is the Gnoblar.

For painting I used mainly Games Workshop paints, including contrasts, as well as many oil effects.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz