czwartek, 18 lutego 2016

Raport bitewny: Potyczka - Łowcy czarownic vs Zbrojna kompania z Ostlandu.
After battle report: Skirmish - Witch hunters vs Company from Ostland.

Przypominam szanownemu państwu-draństwu, że na Danse Macabre opublikowałem relację z turnieju Piekło pocztowe..., który odbył się 30 stycznia 2016 roku w klubie Inny Wymiar w Katowicach przy ulicy Dębowa 49.

Dziś mam dla was raport bitewny z potyczki, którą rozegrałem z Rafałem i jego Zbrojną kompanią z Ostlandu.
Be recalled that last week in the pages of my blog Danse Macabre published report from the tournament Piekło pocztowe..., which took place on 30 January 2016 in the club Inny Wymiar in Katowice at Dębowa 49 Street.

And today I have for you after battle report from skirmish, which I played with Rafal and his Company from Ostland. 

Przygotowanie do bitwy   |   Preparing for battle

To była pierwsza gra Rafała w Warheim FS dlatego rozegraliśmy podstawowy scenariusz, którego celem było rozbicie drużyny przeciwnika.

Po rozstawieniu makiet i wystawieniu drużyn w strefach rozstawienia rozpoczęliśmy rozgrywkę.
Because Rafał for the first time played in Warheim FS, we played a basic scenario, the purpose of which was to destroy the enemy warband.

Then we set the battlefield and we put warbands in the deployment areas and we started the game.

Początek   |   Beginning
Przez pierwsze kilka rund Łowcy czarownic i Zbrojna kompania z Ostlandu maszerowały ku sobie, sporadycznie i mało efektywnie ostrzeliwując się z broni dystansowej.

Duchowni na zmianę odmawiali modlitwy i rozpraszali modlitwy przeciwnika.

To było niczym cisza przed burzą... Ale burza zbliżała się szybko...
For the first few rounds the Witch hunters and Company from Ostland they marched toward him, firing sporadically and unsuccessfully with ranged weapons.

Priests of of Sigmar on both sides alternately recite prayers and dispel the enemy prayer.

It was like the calm before the storm... But the storm was coming soon...

Rozwinięcie   |   Battle...i miała kształt pysków Psów bojowych, które szczute przez Łowców czarownic niczym huragan uderzyły w Ostlandczyków. Psy bojowe zraniły dwóch przeciwników, a trzeciego Wyłączyły z akcji! kule wystrzelone z pistoletów przez Łowców czarownic. ...and looked like a jaws of Warhounds. Dogs embitter by the Witch hunters hit the Ostlanders like a hurricane. Warhounds wounded two opponents, and the third out of action by the bullets fired from a gun by one of the Witch hunters.

 
Burza rozpętała się na dobre. Kule i bełty niczym grad uderzały w ziemię, krew lała się strugami niczym ulewa, a huk wystrzałów odbijał się echem niczym grom, zagłuszając wichurę z krzyków rannych i umierających.

Zbrojna kompania z Ostlandu nie pozostała dłużna. Masywny Ogr zaszarżował na Flagelantów i WzA! jednego pokutników. Nieco dalej Ostladczycy opanowali się po ataku Psów bojowych i ranili jedno ze zwierząt, a drugie WzA!.
The storm unleashed in earnest. Balls and bolts like hail hitting the ground, blood pouring over streams like downpour, and gunshots echoed like thunder, drowning out the storm from cries of the wounded and dying.

Company from Ostland said as furiously. The Ogre charged on Flagelant and out of action one of the penitent. A little further Ostlanders regrouped after the attack dogs and wounded one of the animals, and the other out of action.


 

W sercach Łowców czarownic zapłonął święty gniew. Inkwizytor, Prezbiter Sigmara i Flagelanci zasypali Ogra gradem ciosów tak straszliwych, że stwór padł na ziemię krwawiąc z licznych ran. In the hearts of Witch hunters blazed holy anger . Inquisitor, Priest of Sigmar and Flagellant hit the Ogre blows so terrible that a powerful creature fell to the ground bleeding from multiple wounds.


 

Kolejne tury upłynęły na zaciętej, krwawej walce. Obywatele Imperium z zapamiętaniem przelewali krew w bratobójczej walce... The next round of have passed on the fierce, bloody battle. Citizens of the Empire in a frenzy shed their blood in the the fratricidal battle...

Zakończenie   |   End
Sigmar sprzyjał swym wiernym i pokornym sługom. Patron Imperium wykorzystał Łowców czarownic niczym narzędzie, którym ukarał Ostlandczyków za popełnione grzechy.

Gra zakończyła się zwycięstwem Łowców czarownic.
Sigmar favor his faithful and humble servant. Patron of the Empire used the Witch hunters like tool, which punished Company from Ostland for theirs sins committed.

The game ended with the victory of the witch hunters.

***

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !
.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz