niedziela, 28 lutego 2016

Zebrane z tygodnia #259/Chosen of the week #259

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #259 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #259 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Inkub na łamach swojego bloga Wojna w miniaturze przetłumaczył i opublikował wywiad który Orlygg z Realm of Chaos 80s przeprowadził z Andy Craigem, malarzem zespołu 'Eavy Metal.
 • Z kolei na Fantasy Space (TUTAJ i TUTAJ) możecie obejrzeć kilka zdjęć cosplayerów przebranych za bohaterów z uniwersum Warhammer
 • Ponadto w minionym tygodniu na blogu Danse Macabre zamieściłem kolejny wpis opisujący rządy Karla Franza na ziemiach Imperium oraz opublikowałem zasady dla Załogi Zielonoskórych Kaprów, zaś Sister of Mercy przedstawiła zmiany, które pojawiły się w poprawionej wersji podręcznika do Warheim FS.
 • Inkub in his blog Wojna w miniaturze translated and published an interview that Orlygg the Realm of Chaos 80s did with Andy Craig, painter the 'Eavy Metal team. (PL)
 • On the Space Fantasy (HERE and HERE) you can see some pictures of cosplayers dressed as characters from the Warhammer universe.
 • Last week on the blog Danse Macabre posted another entry describing the the rule of of Karl Franz on the lands of the Empire and the published rules for the Greenskins Pirates, the Sister of Mercy presented the changes that appeared in the revised version of the rulebook to Warheim FS. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Na blogu Twierdza nieumarłych dostępny jest poradnik w którym możecie zobaczyć jak zrobić znaczniki kosztowności przy użyciu brokatu i cyrkonii.
 • Z kolei Spell na Bloody Brushes pokazał jak używać E-30 Water Effect firmy Prochima.
 • A jeśli posiadacie w swoich zbiorach modele resoraków to na Massive Voodoo możecie przeczytać jak użyć ich na dioramach w skali 28 mm.
 • On the blog Twierdza nieumarłych you can read the tutorial, where you can see how to make jewelry markers with glitter and rhinestones. (PL)
 • Spell on Bloody Brushes showed how to use the E-30 Water Effect from Prochima. (PL)
 • And if you have in its collection of car models on Massive Voodoo you can read how to use them for the dioramas in the scale of 28 mm. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • W minionym tygodniu na blogu Danse Macabre opublikowałem recenzję modelu Drunkard Dwarf od Scibor MM.
 • Natomiast Pepe zaprezentował na swoim blogu Fantasy w miniaturze Elficki obelisk od Mini Monsters.
 • A Kender na Paint Forge zrecenzował wybrane produkty od lootpile.eu.

  Przypomnę, że zarówno Scibor MM jak i Mini Monsters oraz lootpile.eu sponsorowało turniej Warheim FS - Piekło pocztowe...
 • Last week on the blog Danse Macabre publish a review of the model Drunkard Dwarf from Scibor MM. (ENG)
 • Pepe presented on his blog Fantasy w miniaturze Elven obelisk from Mini Monsters. (PL)
 • Kender on Paint Forge review by selected products from lootpile.eu. (ENG)

  Let me remind you that both Scibor MM and Mini Monsters and lootpile.eu sponsored tournament 
  Warheim FS - Piekło pocztowe... (ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Zbliża się koniec miesiąca, a wraz nim koniec #18 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego, którego tematem przewodnim jest Pupil. Zdjęcia pomalowanych pupili możecie zobaczyć  między innymi na blogach Gangs of Mordheim, Hakostwo oraz Maniexite i shadowgrey.
 • Z kolei Piotr na swoim blogu Fanboj i Życie zamieścił jakiś czas temu wpis zatytułowany elementy lochu.
 • Ponadto przypominam szanownemu państwu-draństwu, że Aleksander Feldmaster na łamach Indiegogo ruszył z kampanią mającą na celu ufundowanie magnetycznej walizki na figurki. Walizkę możecie obejrzeć na umieszczonym poniżej filmie. 
 • Is approaching the end of the month, and with it the end of the # 18 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme is the a favorites. Pictures painted favorites you can see, among other things on blogs Gangs of MordheimHakostwo  and Maniexite and shadowgrey. (PL)
 • Piotr on his blog Fanboj i Życie posted some time ago an entry titled dungeon elements. (PL)
 • I remind you that Alexander from Feldmaster on the pages Indiegogo started a campaign aimed at funding a magnetic suitcases figures. Suitcase you can see on the film located below. (ENG)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Hordes of Chaos Battle Banner painted by Thorash.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz