niedziela, 21 lutego 2016

Zebrane z tygodnia #258/Chosen of the week #258

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #258 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #258 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze, w ramach cyklu Z otchłani czasu, opublikował wpis traktujący o Smoczej Kompania Księcia Ulthera.
 • A Ahosyta na blogu Kabała Rozlanej Farby zamieścił jakiś czas temu karty nekromancji do Mordheim
 • W minionym tygodniu na Danse Macabre zamieściłem raport bitewny z kolejnej rozgrywki w Warheim FS oraz udostępniłem kolejny nieoficjalny wpis historyczny przybliżający okres rządów Karla Franza na ziemiach Imperium.
 • Inkub on his blog Wojna w miniaturze, in a series From the Abyss of Time, published an entry of treating the Prince Ulther's Dragon Company. (ENG)
 • Ahosyta on his blog Kabała Rozlanej Farby posted, some time ago, necromancy card to Mordheim. (ENG)
 • In the last week published a blog Danse Macabre after battle report of games Warheim FS and has provided another unofficial post about the history of the rule of Karl Franz on the lands of the Empire. (PL/ENG)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

  Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to prawdopodobnie zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
 • Tregar i Blanche to nowości od Hasslefree Miniatures.
 • Natomiast Otherworld Miniatures powiększył swoją ofertę o modele Gnoll Shaman oraz zestaw Satyr II.
 • A na stronie PWork Paper Wargames możecie nabyć maty do gry Arid Plain oraz Frost Grave.
  If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news
 • Tregar and Blanche are new models from Hasslefree Miniatures.
 • Otherworld Miniatures expanded its range of models Gnoll Shaman and set Satyr II.
 • On the PWork Paper Wargames you can purchase mats for games Arid Plain and Frost Grave.

Poradniki   |   Tutorials

 • KorNat na blogu PinAtWar opublikował poradnik w którym pokazał jak zbudował zamkową bramę.
 • Z kolei Maniex na łamach Maniexite pokazał jak kleić plastik. 
 • Natomiast na stronie Massive Voodoo dostępny jest tutorial Step by Step: Brognir Stonebridge.
 • KorNat on his blog PinAtWar published a guide which shows how to build a castle gate. (ENG)
 • Maniex on the pages Maniexite showed how sticky plastic. (PL)
 • On page Massive Voodoo is available tutorial Step by Step: Brognir Stonebridge.

Recenzje   |   Reviews

 • Pepe na swoim blogu Fantasy w miniaturze otworzył pudełka z figurką Drunken Dwarf oraz zestawem Dwarves Shields od Scibor MM.
 • A na blogu Twierdza nieumarłych dostępna jest recenzja modelu Berserker Lord od Avatars of War.
 • Ponadto w minionym tygodniu na łamach Danse Macabre opublikowałem recenzję zestawu Goblin Pirates Command Group od Kromlech.
 • Pepe on his blog Fantasy w miniaturze opened the box with the figure Drunken Dwarf and set Dwarves Shields from Scibor MM. (PL) 
 • And on the blog Twierdza nieumarłych published review model Berserker Lord from Avatars of War. (PL)
 • Moreover, last week on the pages Danse Macabre published a review set Goblin Pirates Command Group from Kromlech. (ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Asterix na Blogu Valadoru oraz Skavenblight na stronie Hakostwo i Tomek na blogu Sobie maluję opublikowali wpisy w ramach #18 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego.
 • Z kolei na łamach Węglowego Szowinisty szanowne państwo-draństwo może przeczytać komentarz Cravena na temat Planety X.
 • Ponadto przypominam szanownemu państwu-draństwu, że Aleksander Feldmaster na łamach Indiegogo ruszył z kampanią mającą na celu ufundowanie magnetycznej walizki na figurki. Walizkę możecie obejrzeć na umieszczonym poniżej filmie.
 • Asterix on Blogu Valadoru and Skavenblight on Hakostwo and Tomek  on the blog Sobie maluję published entries within the # 18 edition of Miniatures Blog Carnival. (PL)
 • On the pages the Węglowy Szowinista you can read Craven comment about Planet X. (PL)
 • I remind you that Alexander from Feldmaster on the pages Indiegogo started a campaign aimed at funding a magnetic suitcases figures. Suitcase you can see on the film located below.

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Lady Administrator Itela Justina and cherub Jael painted by Stanislav Kurylenko.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz