niedziela, 14 lutego 2016

Zebrane z tygodnia #257/Chosen of the week #257

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #257 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #257 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na blogu Danse Macabre zamieściłem raport bitewny  z rozgrywki według zasad Warheim FS oraz udostępniłem kolejny nieoficjalny wpis fluffowy opowiadający o rządach Karla Franza na tronie Imperium.
 • Z kolei Maniex na łamach Maniexite zakończył cykl wpisów w których prezentował grafiki autorstwa Marka Gibbonsa.
 • Ponadto Copernicus Corporation na swojej FB stronie zapowiedziało wznowienie wydawania powieści osadzonych w uniwersum Warhammer Fantasy oraz WH 40k. Zaś Mathias na blogu Warhammer Armies Project udostępnił odnośnik do nieoficjalnej, fanowskiej 9 edycji podręcznika do Warhammer Fantasy Battle.
 • Last week on the blog Danse Macabre posted a after battle report from the game according to the rules Warheim FS. I also published another unofficial fluff about a rule of Karl Franz  on the throne of the Empire. (PL)
 • Maniex on the pages Maniexite completed a series of posts in which he presented artwork by Mark Gibbons(PL)
 • In addition, Copernicus Corporation on their FB page announced the resumption of issuing a novel set in the universe of Warhammer Fantasy and WH 4ok. And Mathias on the blog Warhammer Armies Project share a link to unofficial fansite 9 edition of the rulebook to Warhammer Fantasy Battle(ENG)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

  Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to prawdopodobnie zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
 • Butcher i Blacksmith to nowe modele z serii Talliareum Ogre od Shieldwolf Miniatures.
 • Z kolei Avatars of War dodał do swojej oferty model Lady of War, a na stronie Kingsford Miniatures znajdziecie figurki gladiatorów w skali 28 mm.
 • Natomiast jeśli bardziej od uniwersum Warhammer Fantasy interesuje was mroczny świat WH 40k to spójrzcie na model Kaptin Orc oraz znaczniki Junk City Objective Markers od Kromlech.eu.
  If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news
 • Butcher and Blacksmith are new models of a series of Talliareum Ogre from Shieldwolf Miniatures.
 • Avatars of War has added to its offer model Lady of War, and on the website of Kingsford Miniatures you will find Gladiators in scale 28 mm.
 • However, if more than the universe of Warhammer Fantasy you are interested in the dark world of of WH 40k you look at the model Kaptin Orc and markers Junk City Objective Markers from Kromlech.eu.

Poradniki   |   Tutorials

 • Arbal na łamach Coloured Dust udostępnił poradnik w którym w kilku prostych krokach pokazał jak malować złoto.
 • Z kolei Skavenblight na blogu Hakostwo opublikowała poradnik traktujący o malowaniu czerwieni.
 • Z kolei potsiat na Gangs of Mordheim krok po kroku zaprezentował swój pomysł na malowanie skóry i futra Czarnoszczurów
 • Arbal on the pages Coloured Dust released tutorial which in a few simple steps show how to paint gold. (ENG)
 • Skavenblight on the blog Hakostwo published a tutorial which focuses on painting red colour. (PL)
 • Potsiat on his own blog Gangs of Mordheim presented step by step, his idea of painting the skin and fur Black Skaven. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Pepe na swoim blogu Fantasy w miniaturze rozpakował blistry z modelem Dwarf Ducal Guard oraz zestaw podstawek Squalid Groun Square Bases od Scibor MM.
 • Natomiast na blogu Twierdza nieumarłych dostępna jest krótka recenzja pasty strukturalnej wyprodukowanej przez firmę Morocolor Italia.
 • A na blogu Danse Macabre zamieściłem recenzję zestawu Korynckie Kolumny od Mini Monsters.
 • Pepe on his blog Fantasy w miniaturze unpacked blister packs with model Dwarf Ducal Guard and a set of bases Squalid Groun Square Bases from Scibor MM. (ENG)
 • On the blog Twierdza nieumarłych is available a short review of structural paste produced by Morocolor Italia.
 • On the blog Danse Macabre  I posted a review a set of Corinthian columns from Mini Monsters.

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Borejko na swoim blogu Git Games umieścił odnośnik do spisu gier fabularnych i dodatków wydanych w Polsce które opracował shohei.
 • Natomiast z lektury wpisu udostępnionego na kwantowo.pl szanowne państwo-draństwo dowie się, że hipoteza to jeszcze nie teoria.
 • Ponadto Aleksander na łamach Indiegogo ruszył z kampanią mającą na celu ufundowanie magnetycznej walizki na figurki. Walizkę możecie obejrzeć na umieszczonym poniżej filmie.
 • Boreyko on his blog Git Games put a link to the list of game features and additions issued in Poland, which has developed Shohei. (PL)
 • From reading the entry shared on kwantowo.pl you can find out that the hypothesis is not yet a theory.
 • Alexander on the pages the site Indiegogo started a campaign aimed at funding a magnetic suitcases figures. Suitcase you can see on the film located below.

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Abalam, Prince of Hell painted by Roman Lappat.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz