niedziela, 7 lutego 2016

Zebrane z tygodnia #256/Chosen of the week #256

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #256 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #256 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • 30 stycznia 2016 roku w Katowicach w klubie Inny Wymiar odbył się turniej Warheim FS - Piekło pocztowe... Relacje z turnieju możecie przeczytać między innymi na blogach Danse Macabre oraz Diariusz RPG i Fantasy w miniaturze.
 • Ponadto na łamach Danse Macabre zamieściłem kolejny nieoficjalny wpis fluffowy przybliżający historię rządów Karla Franza na tronie Lenna Sigmara.
 • Zaś Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze zamieścił tłumaczenie wywiadu, który Orlygg Realm of Chaos 80s przeprowadził z Tonym Yatesem.
 • January 30, 2016 in Katowice in the club Another dimension was a tournament Warheim FS - Piekło pocztowe... Relations of the tournament can read, among other things on blogs Danse Macabre  and Diariusz RPG and Fantasy w miniaturze. (ENG/PL)
 • Last week at the Danse Macabre published another unofficial history of the rule of Emperor Karl Franz rulers of the lands of the Empire. (PL)
 • And Inkub posted on his blog Wojna w miniaturze translation of the interview, which Orlygg from Realm of Chaos 80s did with Tony Yates. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Stuart na łamach swojego bloga The Lost and the Very Damned opublikował tutorial w którym krok po kroku przedstawił kolejne etapy budowy zrujnowanych, modułowych murów.
 • Natomiast na blogu Replimak dostępny jest poradnik wyjaśniający jak wykonać formę silikonową.
 • A z lektury wpisy opublikowanego na łamach Twierdzy nieumarłych dowiecie się jak kopiować elementy za pomocą green stuffu.
 • Stuart in his blog The Lost and the Very Damned published a tutorial in which a step by step presented next stages of building ruined, modular walls. (ENG)
 • On blog Replimak is available tutorial explaining how to make a form of silicone. (PL)
 • A reading of the documents published on the pages of Twierdza nieumarłych will learn how to copy elements using the green stuff. (PL)

Recenzje   |   Reviews

 • Na łamach Danse Macabre rozpakowałem blister z zestawem Cursed Fantasy Treasure Terrains od Ristuls Extraordinary Market.
 • Z kolei Pepe na Fantasy w miniaturze otworzył pudełko z modelami Goblin Pirates Salty Dogs od Kromlech.
 • Zaś koyoth na swoim blogu shadow grey podzielił się swoimi wrażeniami na temat użytkowania kleju cyjanoakrylanowego od Pattex.
 • On the pages of Danse Macabre I unpacked blister kit Cursed Fantasy Treasure Terrains from Ristuls Extraordinary Market. (ENG)
 • Pepe on blog Fantasy w miniaturze opened the box with models Goblin Pirates Salty Dogs from Kromlech. (PL)
 • Koyoth shared on his blog shadow grey his impressions about the use of cyanoacrylate adhesive Pattex. (PL)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Piotr na swoim blogu Fanboj i Życie wspomina, jak to się kiedyś grało w Advanced Dungeons and Dragons.
 • Z kolei na blogu Noobs and their paintbrush szanowne państwo-draństwo może przeczytać wywiad, którego bohaterem jest Roman Lappat malarz znany między innymi z bloga Massive Voodoo.
 • A jeśli chcecie wziąć udział w #18 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego to zajrzycie na łamy bloga Tabletop Bastards i zapoznajcie się z aktualnym tematem.
 • Piotr on his blog Fanboj i Życie remembers how long ago was playing in the Advanced Dungeons and Dragons. (PL)
 • On the blog Noobs and their paintbrush you can read an interview with Roman Lappat, a painter known among other things from the blog Massive Voodoo. (ENG)
 • And if you want to take part in the #18 edition of Miniatures Blog Carnival to read the blog post Tabletop Bastards and see the the actual theme. (PL)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Same Dwarf, but different painted by Roman aka jar.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz