poniedziałek, 29 lutego 2016

Podsumowanie miesiąca. Luty./Summary of the month. February.

W lutym na Danse Macabre zamieściłem 24 wpisy, czyli nieco więcej w 2015 roku.

Miesiąc rozpocząłem od opublikowania relacji z turnieju Warheim FS - Piekło pocztowe..., który odbył się 30 stycznia w Katowicach.

Na blogu zamieściłem cztery inboxy, przybliżając szanownemu państwu-draństwu wam zawartość pudełek z modelami Cursed Fantasy Treasure Terrains od Ristuls Extraordinary MarketKorynckie Kolumny od Mini Monsters oraz Goblin Pirates Command Group od Kromlech i Drunkard Dwarf od Scibor MM.

Wziąłem także udział w prowadzonej przez Nepha i Birda #18 edycji FKB, której tematem przewodnim był Pupil! i pomalowałem model Monkey First Mate od Bombshell Miniatures.

lutym kontynuowałem także publikowanie raportów bitewnych z rozgrywek w Warheim FS i zamieściłem dwie relacje z rozgrywek wg scenariuszy Stacja pocztowa oraz Potyczka.

Oprócz zaprezentowanych powyżej wpisów w lutym udostępniłem szanownemu państwu-draństwu także kolejne wpisy z serii historia i geografia ImperiumWypalcie to plugastwo!Zmęczony szermierz oraz CudBitwa pod Twierdzą Dziesięciu i Hermenegilda. Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.

Ponadto, wraz z Sister of Mercy, opublikowałem dwa wpisy poświęcone mechanice gry Warheim FS. Pierwszy wpis to zasady dla Załogi Zielonoskórych Kaprów, drugi to aktualizacja podręcznika i omówienie wprowadzonych zmian.

Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#256#257#258 oraz #259) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa Podsumowań Tygodnia (#150#151#152 oraz #153 i #154) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.
In February on my blog Danse Macabre posted 24 entries, which is slightly more as in 2015.

Month started from posting relationship with the tournament Warheim FS - Going Postal ..., which took place on January 30 in Katowice.

On the blog I posted four inbox, showing you the contents of the boxes with miniatures Cursed Fantasy Treasure Terrains from Ristuls Extraordinary MarketCorinthian Columns from Mini Monsters and Goblin Pirates Command Group from Kromlech and Drunkard Dwarf from Scibor MM.

He also took part in the #18 edition of Miniatures Blog Carnival, hosted by Neph and Bird, and the theme was the Favorites! On the occasion of I painted the model of Monkey First Mate from Bombshell Miniatures.

In January, also I continued publishing reports battle with Warheim FS and posted two after battle reports from the game by scenarios  Post office and Skirmish.

Apart from the abovementioned entries in February at Danse Macabre also I provided some additional entries in the series history and geography of the Empire: the Burn this abomination!, Tired swordsman, Miracle and The Battle of Fortress Ten and Hermenegilda. I remind you that all the entries published so far fluffowe (in Polish) are available in the reading room.

Moreover, with the Sister of Mercy, I published two posts dedicated to the game mechanics Warheim FS. The first entry is the rules for Crews Greenskins Pirates, the second is to update the rulebook and a discussion of changes.

And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (#256#257#258 and #259), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#155, #156, #157 and #158), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście Danse Macabre ponad 13k razy, a wśród najczęściej czytanych postów w lutym, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, pierwsze miejsce zajął inbox modelu Drunkard Dwarf od Scibor MM Goblin Pirates Command Group - Kromlech, a dalej wpis z serii historia i geografia Imperium Zmęczony szermierz.

Na dzień 29022016 blog posiada 215 obserwatorów i 873 polubienia na FB oraz 1680 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog Danse Macabre over 13k times, and among the most read posts in February, except during the last sections Chosen of the week, first place went inbox miniatures Drunkard Dwarf from Scibor MM and Goblin Pirates Command Group from Kromlech and entries in the series history and geography of the Empire Tired swordsman.

As at the date 29022016 blog has 215 followers and 873 like it! on Facebook and in 1680 published posts.
***
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 


If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz