piątek, 5 lutego 2016

Recenzja: Cursed Fantasy Treasure Terrains od Ristuls Extraordinary Market.
Reviews: Cursed Fantasy Treasure Terrains from Ristuls Extraordinary Market

Jeśli szanowne państwo-draństwo grało w Warheim FS to wie, a jeśli nie to wyjaśniam, że w trakcie rozgrywek na polu bitwy często pojawiają się znaczniki kosztowności o które walczą zwaśnione kompanie.

Jeżeli dysponujecie czasem i umiejętnościami to znaczniki kosztowności można wykonać samodzielnie. Zrobiłem taki zestaw jakiś czas temu, a zdjęcia umieściłem na Danse Macabre. Zestaw znaczników do Mordheim znajdziecie na blogu Hakostwo.

Jeżeli jednak nie macie wolnego czasu ale dysponujecie gotówką, to zajrzyjcie na stronę Ristuls EM, gdzie znajdziecie prezentowany poniżej zestaw Cursed Fantasy Treasure Terrains.

Zestaw znaczników został zapakowany firmowo w przeźroczysty blister, wewnątrz którego znalazło się osiem żywicznych elementów oraz firmowa ulotka Ristuls EM. Mimo, że podczas wstępnych oględzin nie znalazłem większych linii podziału formy czy błon, to przed malowaniem warto wyczyścić elementy szczoteczką do zębów, która bardzo dobrze usuwa błony pozostałe po procesie odlewu.

Zestaw Cursed Fantasy Treasure Terrains z powodzeniem można wykorzystać jako znaczniki kosztowności lub podczas waloryzacji makiet czy jako dekorację dioram lub podstawek pod modele. Poszczególne wzory różnią się między sobą składem kosztowności, i choć w większości są to monety oraz oręż i tarcze, to wśród skarbów znajdują się także skrzynie i klejnoty. Znaczniki mierzą od 9 do 30 mm, a całość wyrzeźbiona jest w charakterystycznym dla Ristuls EM stylu.

Powyższy zestaw był jedną z nagród, które można było wygrać podczas turnieju Warheim FS - Piekło pocztowe... który odbył się 30 stycznia 2016 roku w Katowicach w klubie Inny Wymiar.
If you've played Warheim FS know it, and if not you explain that in the course of the tournament on the battlefield often appear markers valuables of that fight conflicted warbands.

If you have free time and the appropriate skills, such markers valuables you can make yourself. I made myself a set some time ago, and the pictures published on Danse Macabre
Similarly, a set of tags to Mordheim can be found on the blog Hakostwo.

However, if you do not have free time but you have the money, then visit us at Ristuls Extraordinary Market, where you presented below set Cursed Fantasy Treasure Terrains.

Set of Markers has been packed in a transparent blister pack, inside which there were eight of resin components and the company leaflet Ristuls EM. Although the preliminary examination did not find major parting line or membranes, it is worth before painting, clean parts with a toothbrush, which removes very fine membrane remaining after the process of casting.

Set Cursed Fantasy Treasure Terrains you can be successfully used as markers or valuables during the valorization of a models or as a decoration dioramas or bases. Individual models differ in composition valuables, and although most of them are coins and weapons and shields, that among the treasures are also boxes and jewels. Tags measure between 9 and 30 mm, and the whole is carved in a typical Ristuls EM style.

This set was one of the prizes that can be won during the tournament Warheim FS - Piekło pocztowe... which took place on January 30, 2016 in Katowice in the club Inny Wymiar.I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz