czwartek, 11 lutego 2016

Raport bitewny: Stacja pocztowa - Orkowie i Gobliny vs Khazadzi z Gór Krańca Świata.
After battle report: Post office - Greenskins vs Dwarfs.

Witajcie!

W miniony tygodniu na Danse Macabre opublikowałem relację z turnieju Piekło pocztowe..., który odbył się 30 stycznia 2016 roku w klubie Inny Wymiar w Katowicach przy ulicy Dębowa 49.

Natomiast dziś mam dla was zaległy raport bitewny z potyczki Stacja pocztowa, którą wraz z Bahiorem rozegrałem w styczniu w ramach przygotowań do turnieju Piekło pocztowe....
Hello!

Last week in the pages of my blog Danse Macabre published report from the tournament Piekło pocztowe..., which took place on 30 January 2016 in the club Inny Wymiar in Katowice at Dębowa 49 Street.

Today I have for you overdue after battle report of Post office, which along with Bahior I played in January in preparation for the tournament Piekło pocztowe...

Przygotowanie do bitwy   |   Preparing for battle

Zgodnie z założeniami scenariusza postawiliśmy na środku stołu pięć budynków, które zostały losowo oznaczone znacznikami specjalnymi. Celem rozgrywki było odkrycie znaczników specjalnych i odnalezienie tego, który oznaczał Trafienie!, a więc i odnalezienie tytułowej Stacji pocztowej.

Następnie w strefach rozstawienia wystawiliśmy drużyny.
According to the scenario we put on the table five buildings that were randomly marked with special tags. The aim of the game was the discovery of specific markers and finding the one that meant Hit!, and thus find the title Post office.

Next we put warriors in the deployment areas.

Tym razem miejsce w rydwanie zajął Szaman Orków, ponadto udało mi się wcielić w szeregi drużyny także drugiego Debeściaka, tym samym zwiększając liczbę bohaterów do 4 modeli.

Natomiast szeregi Krasnoludów zasilili kolejni stronnicy.
This time, Orc Shaman took place in the chariot, moreover, I was able to supplement the ranks of the team for the second Big' Uns, thus increasing the number of heroes to 4 models.

While the ranks of the Dwarves joined the subsequent henchman.

Początek   |   Beginning


Rozgrywka rozpoczęła się nieszczęśliwie dla Krasnoludów. Po pierwsze, zgodnie z założeniami scenariusza, jeden ze stronników Krasnoludów zdradził i zdezerterował. Po drugie fortuna przypomniała o sobie i potwierdziła, że kołem się toczy.

Oto bowiem, podobnie jak w poprzednim scenariuszu, Mroczni bogowie postanowili rzucić wyzwanie śmiertelnikom - Nurgle upatrzył sobie Tana Krasnoludów i postanowił zawrzeć z nim Pakt przetrwania. Także tym razem wola przeklętych Władców Chaosu okazała się silniejsza i Tan Krasnoludów padł na ziemię powalony straszną chorobą.

Gdy Pan Zarazy odwrócił w końcu w swe zaropiałe oko od stojących naprzeciw siebie odwiecznych wrogów, Krasnoludowie i Zielonoskórzy ruszyli ku sobie...
The game started miserably for the Dwarves. Firstly, in line with the scenario, one of the supporters of Dwarfs he betrayed and deserted. Secondly fortune reminded of himself and confirmed that it is fickle.

For behold, as in the previous scenario, the Dark Gods decided to challenge mortals - Nurgle set its sights Dwarf Lord and decided to conclude a pact of survival. Once again, the will of the damned Lords of Chaos was stronger and Dwarf Lord fell to the ground knocked terrible disease.

When the Plague Lord at the end of his abscessed eye of facing each other ancient enemies, Dwarves and Greenskins moved towards each other...

Rozwinięcie   |   Battle


...by wśród pełnych gniewu i nienawiści okrzyków zewrzeć się w boju.

Zielonoskórzy wspomagając się magią oraz odpowiadając na zew Łooomotu! zaszarżowali na Krasnoludów. Troll uderzył w stojący na ziemi Żyrokoptem, zaś Szaman wjechał Rydwanem w szeregi Krasnoludów. Szarżujący Zielonoskórzy uderzyli w Krasnoludów i pomocą Gorka, a może nawet Morka zdruzgotali Długobrodych, wybijając ich do nogi.
...that among full of anger and hatred shouts close in battle.

Greenskins supporting magic and answering the call of WHAAA! charge for the Dwarves. Troll hit the standing on the ground Gyrocopter, the Shaman entered the ranks of the Chariot of the Dwarves. A charging Greenskins hit the Dwarves, and with the help of Gork, and maybe even Morka, crushed Longbeards...

Zakończenie   |   End


Szczególnie widowiskowo zakończył się lot Żyrokoptera. Pilot maszyny oślepiony wymiocinami Trolla stracił panowanie nad Żyrokopterem i rozbił się odnosząc bardzo poważne obrażenia...
Zielonoskórzy triumfowali!
Especially spectacularly ended gyrocopter flight. Pilot blinded vomit Troll lost control and crashed gyrocopter give very serious injuries...

Greenskins triumphed!

***

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !
.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz