niedziela, 7 stycznia 2018

Zebrane z tygodnia #356.
Chosen from the week #356.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #356 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #356 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Grand Mestre de la basilique de Sunheim.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat Wielkiego Księstwa Ostlandu oraz pokazałem przygotowane do malowania modele Posłańców Nocy do Zwiadowczego stada klanu Eshin.
 • Z kolei Gideon na łamach swojego bloga Awesome Lies opublikował jakiś czas temu artykuł Terra Incognita: Nippon, part two.
 • A Torin na blogu Paint Crime Site opublikował relację z sesji Warhammer FRP oraz pokazał konwersję modelu Żyrokoptera.
 • In the pages of the blog DansE MacabrE I published another portion of information about the The Grand Principality of Ostland and I showed the models of Night Runners prepared for painting for the Eshin clan scouting herd.
 • Gideon published the article Terra Incognita: Nippon, part two some time ago in the pages of his blog Awesome Lies. (ENG)
 • Torin on the blog Paint Crime Site published a report from the Warhammer FRP session and showed the conversion of the model Gyrocopter.
Nurgling Watch 2018: Do They Steal The Show?

Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

I wish to inform you that i will be closing my shop at the end of january...

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Dwaltrhim w swojej Kuźni Dwalthrima pokazał swój pomysł na wykonanie podstawek do Mordheim i Frostgrave.
 • Zaś Seba Brodaty Ork na łamach swojego bloga Bearded Orc pokazał jak zrobił swoje wymarzone Harpie.
 • A BM na łamach bloga LeBeN Studio pokazał krok po kroku proces malowania modelu Slaughterpriest od Games Workshop.
 • Dwaltrhim in his blog Kuźnia Dwalthrima showed his idea for making bases for Mordheim and Frostgrave. (PL)
 • Seba Brodaty Ork in the pages of his blog Bearded Orc showed how he did his dream Harpies. (PL)
 • A BM in the pages of the LeBeN Studio blog showed step by step the process of painting the Slaughterpriest model from Games Workshop. (FRA)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • G Mort na łamach swojego bloga GMorts Chaotica rozpakował pudełko z modelem Talos od Wyrd Games.
 • A matheo na blogu Paints of War podzielił się swoimi wrażeniami na temat wybranych produktów od HQ Resin.
 • Z kolei na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem w minionym tygodniu recenzję modelu Cage Rager od Privateer Press.
 • G Mort in the pages of his blog GMorts Chaotica unpacked the box with the Talos model from Wyrd Games. (ENG)
 • Matheo on the blog Paints of War shared his impressions on selected products from HQ Resin. (PL)
 • I published a review of the miniatures Cage Rager model from Privateer Press last week in the DansE MacabrE blog. (ENG/PL)
Relacje   ]|[   Reports

 • Merkeysa na blogu Noobs and their paintbrush zamieścił fotorelację z wydarzenia Scale model World 2017.
 • Natomiast Tony na Dampf's Modelling Page podzielił się zdjęciami z wydarzenia West Midlands Military Show - Alumwell 2017.
 • Z kolei Hendrid na łamach swojego bloga ALBAtwo Warblog opublikował jakiś czas temu serię zdjęć wykonanych podczas Carronade '17.
 • Merkeysa on the blog Noobs and their paintbrush posted a photoreport from the Scale model World 2017 event. (ENG)
 • Tony on Dampf's Modeling Page shared photos from the West Midlands Military Show - Alumwell 2017. (ENG)
 • Hendrid published in his blog ALBAtwo Warblog some time ago a series of photos taken during Carronade '17. (ENG)
Podsumowania   ]|[   Summaries

Najlepsze zdjęcia #57.

Inne   ]|[   Others

 • Repentia podsumowała na DansE MacabrE #40 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim była II Świąteczna Wymiana Figurkowa. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji, to zajrzyjcie na blog Hakostwo, gdzie Kapitan Hak ogłosił temat #41 wydania FKB.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Torin Paint Crime Site.
 • A Maniex na łamach swojego bloga Maniexite opublikował dwa wpisy (TUTAJ oraz TUTAJ) poświęcone polityce wydawniczej Games Workshop.
 • Repentia summarized on her blog DansE MacabrE #40 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was Second Chrismas Miniatures Exchange. If you are interested about the next edition, look on blog Hakostwo, where Kapitan Hak announced on the #41 issue of Miniatures Blog Carnival. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Torin from Paint Crime Site. (PL)
 • And Maniex has published two entries on pages in his blog Maniexite (HERE and HERE) on the Games Workshop publishing policy. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz