niedziela, 14 stycznia 2018

Zebrane z tygodnia #357.
Chosen from the week #357.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #357 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #357 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Dino Rider painted by mmasclans.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na blogu DansE MacabrE opublikowałem zasady Arca Chaotis, czyli kolejnej Postaci Dramatu do Warheim FS.
 • Na łamach DansE MacabrE zamieściłem także kolejną porcję informacji na temat Wielkiego Księstwa Ostlandu.
 • Ponadto, na łamach bloga DansE MacabrE udostępniłem relację z kolejnej sesji Warhammer FRP.
 • Przypominam także, że wciąż można złożyć zamówienie na kostkę specjalną do Warheim FS, szczegóły znajdziecie TUTAJ.
 • Last week, on DansE MacabrE, I published the rules of Arca Chaotis, which is another Dramatis Personae to Warheim FS. (PL)
 • In the pages of the blog DansE MacabrE I published another portion of information about the The Grand Principality of Ostland. (PL)
 • In addition, on my blog DansE MacabrE I shared a relationship with the another session Warhammer FRP. (PL)
 • I also remind you that you can still place an order for a special dice for Warheim FS, details can be found HERE.
Warhammer Fantasy Battle 6ed game: Ogres vs Wood Elves.

Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Torin na swoim blogu Paint Crime Site opublikował poradnik w którym pokazał jak zbudować aplikator do trawki elektrostatycznej.
 • Z kolei Garfy na łamach bloga Tale of Painters pokazał krok po kroku jak zbudować ruinę domu.
 • A na łamach mojego bloga DansE MacabrE pokazałem Wam jak szybko i tanio zrobić makietę wypełnionej książkami biblioteczki.
 • Torin on his blog Paint Crime Site published a guide in which he showed how to build an electrostatic grass applicator. (PL)
 • Garfy in the pages of the blog Tale of Painters showed step by step how to build a house ruin. (ENG)
 • In the pages of my blog DansE MacabrE I showed you how to quickly and cheaply make a model of bookshelves filled with books. (PL/ENG)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Wojtek na łamach swojego bloga Well of Eternity podzielił się swoimi wrażeniami na temat nowego zestawu Feculent Gnarlmaw od Games Workshop.
 • Natomiast Kamil na blogu Zielony Skaven rozpakował blister z modelem Blighted Nyss Warlord od Privateer Press.
 • A na blogu DansE MacabrE opublikowałem recenzję zestawu Shield od Rotten Factory.
 • Wojtek, in the pages of his blog Well of Eternity, shared his impressions about the new Feculent Gnarlmaw set from Games Workshop. (PL)
 • Kamil, on the blog Zielony Skaven, unpacked the blister with the model Blighted Nyss Warlord from Privateer Press. (PL)
 • And on the blog DansE MacabrE I published a review of the Shield set from Rotten Factory. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   Reports

 • Na FB profilu Liber Secretorum dostępne są zdjęcia z Warhammer World Open Day.
 • Z kolei Tony na łamach bloga Dampf's Modelling Page opublikował kolejną porcję zdjęć z wydarzenia Scale Model World 2017.
 • Asslessman jakiś czas temu opublikował na swoim blogu Lead Plague zdjęcia z kampanii Shadow Wars rozgrywanej w Warhammer World.
 • On the FB Liber Secretorum profile photos from Warhammer World Open Day are available. (ENG)
 • Tony on the blog Dampf's Modeling Page published another portion of photos from the Scale Model World 2017 event. (ENG)
 • Asslessman some time ago published on his blog Lead Plague photos from the campaign Shadow Wars played in Warhammer World. (ENG)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 1-12-18.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 1-12-18. (ENG)

Inne   ]|[   Others

 • Jan na łamach swojego bloga BrushLicker opublikował wpis w którym podzielił się swoimi przemyśleniami na temat odlewania nieprodukowanych już modeli, ja natomiast zachęcam także do lektury dyskusji, która wywiązała się w komentarzach pod wpisem.
 • Zaś Kapitan Hak na blogu Hakostwo opublikował #8 odcinek cyklu Młotem po uszach w którym zaprezentował kolejny przebój krasnoludzkiej muzyki.
 • A Antoni na stronie serwisu HistMag.org zamieścił wpis w którym przedstawił najbrudniejsze zagrywki dawnych wojowników.
 • Jan in the blog BrushLicker published an entry in which he shared his thoughts on the casting of unproduced models, but I also encourage you to read the discussion that was made in the comments under the entry. (PL)
 • And Kapitan Hak on his blog Hakostwo published #8 episode of the series Hammer on the ears which he presented the dwarven music hits. (PL)
 • Antoni on the site HistMag.org posted an entry in which he presented the dirtiest tricks of old warriors. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz