poniedziałek, 15 stycznia 2018

Raport bitewny: Khazadzi z Gór Krańca Świata vs Piraci z Sartosy.
After battle report: Dwarves vs Pirates.

Poniżej opublikowałem kilka zdjęć z potyczki Warheim FS, którą w grudniu stoczyłem Innym Wymiarze w Katowicach. 

Rozgrywkę stoczyliśmy w ramach kampanii na zasadzie turnieju organizowanej przez Radzika.

Do kolejnej bitwy wystawiłem moich Khazadów z Gór Krańca Świata naprzeciw Piratów z Sartosy, którym dowodził Bahior z bloga The Dark Oak.

Po pogromie jaki Nieumarli dowodzeni przez Radzika zafundowali moim Krasnoludom do walki z Piratami wystawił trzy modele.

Trochę mało, żeby skutecznie otoczyć kilkukrotnie liczniejszą kompanie żeglarzy.

Niestety, mimo chęci Krasnoludom nie wystarczyło czasu by zająć dogodne pozycje. Zaginiony syn kupca wybrał towarzystwo Piratów, a ci dość szybko zaczęli wycofywać się z młodzieńcem na z góry upatrzone pozycje.

Krasnoludowie próbowali pokrzyżować plany człeczyn. W końcu zaginiony, który nad ratunek z rąk Starszej Rasy przedkłada towarzystwo Piratów nie może być tym za kogo się podaje. 

Długobrodzi postanowili rozwiązać ten dylemat na swój sposób. Niestety kilka ołowianych kul, które pomimo silnego wiatru udało się wystrzelić w stronę młodzieńca i towarzyszącego mu Pirata jedynie zraniło fałszywego syna kupca, który z pomocą żeglarzy zbiegł z pola walki.

Dzięki sporej różnicy w prestiżu drużyny Krasnoludom udało się zdobyć dodatkowe Punkty Doświadczenia i dochód, który pozwolił na uzupełnienie strat i zakup dodatkowe ekwipunku.
Below I have published some pictures of the battle in Warheim FS, which in December I fought in Innym Wymiarze in Katowice.

The game fought a campaign on a tournament rules organized by Radzik.

For the next battle I staged my Dwarves against the Pirates from Sartosa who were commanded by Bahior from blog The Dark Oak.

After the slaughter, which the Undead company under the command of Radziki did to the Dwarves only three Dwarves stood for the battle with the Pirates' warband.

A little bit to effectively surround, several times the number of sailors' companies.

Unfortunately, despite the will of the Dwarves, there was not enough time to take convenient positions. The lost son of the merchant chose the company of the Pirates, and those quickly began to retreat from the youngster's predominant positions.

The dwarves tried to thwart man's plans. In the end, the missing person who, by the rescue of the Elder Race, submits to the murdered company of the Pirates, can not be what he claims to be.

Longbeards have decided to solve this dilemma in their own way. Unfortunately, a few lead bullets, which despite the strong wind managed to fire in the direction of the young man and the accompanying Pirate only wounded the false son of a merchant, who with the help of sailors fled from the battlefield.

Thanks to the considerable difference in the rating the Dwarfs managed to gain additional Experience and income, which allowed to supplement losses and purchase additional equipment.Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza