środa, 31 stycznia 2018

Podsumowanie miesiąca. Styczeń.
Summary of the month. January.

W styczniu na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem 36 postów, a więc nieco więcej niż w minionym 2017 roku.

Pierwszym postem opublikowanym w Nowym Roku było podsumowanie roku 2017.

W styczniu pracowałem głównie nad domem zamożnego mieszczanina (TUTAJ oraz TUTAJ i TUTAJ) ale pomalowałem także studnię od BGS oraz figurkę Neurr od Rotten Factory...

...rekrutowałem także modele Posłańców Nocy oraz Niewolników od GW do Zwiadowczego stada klanu Eshin do Warheim FS.

Wraz z Michałem z BGS zaproponowałem Wam kupno specjalnej kostki do Warheim FS.

Udostępniłem także nową wersję podręcznika do Warheim FS, która została przygotowana specjalnie na Turniej Warheim FS - Przeklęty Szczurołap. Podręcznik możecie pobrać STĄD.

W styczniu na blogu opublikowałem cztery recenzjeCage Rager od Privateer Press, Shield i Naurr od Rotten Factory oraz Painting Handle od Games Workshop.

Opublikowałem także dwa poradniki w których pokazałem Wam jak zbudować biblioteczkę oraz  jak przystosować Painting Handle do podstawek 50 mm.

Udostępniłem także dwie relacje z sesji Warhammer FRP (TUTAJ oraz TUTAJ), a także jeden raport bitewny z rozgrywki Warheim FS.

Z kolei w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu DansE McabrE ukazały się wywiady z Torinem z Paint Crime Site oraz Dwalthrimem z Kuźni Dwalthrima.

A odnośniki do wszystkich opublikowanych do tej pory wywiadów w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.

Wziąłem także udział w #41 edycji FKB, której tematem przewodnim był Skarb. Z tej okazji zbudowałem i pomalowałem model Arca Chaotis, do którego, podobnie jak dla Ulthera Harginssona napisałem także zasady Postaci Dramatu do Warheim FS.

Udostępniłem także wpisy przybliżające historię i geografię ImperiumWielkie Księstwo Ostlandu: Kraina, Ludność, Historia i polityka oraz Język, Relacje z sąsiednimi prowincjami, Religia, Barwy prowincji i Znaczące miejsca.

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#356#357#358 oraz #359) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa kolejnych Podsumowań tygodnia (#242 oraz #243) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

Ponadto zamieściłem #81 wydanie serii Muzycznie.
In January, I published 36 posts in the pages of the DansE MacabrE blog, which is a bit more than in the past 2017.

The first post published in the New Year was a summary of blog activity in 2017.

In January I worked mainly on the house of a wealthy burgher (HERE and HERE and HERE) but I also painted a well from Black Grom Studio and a Neurr miniatures from Rotten Factory...

...I also recruited the models of Night Runners and Slaves from Games Workshop 
to warband Night runners from Clan Eshin to the Warheim FS.

Together with Michał from Black Grom Studio, I offered you to buy a special dice for Warheim FS.

I also made a new version of the Warheim FS rulebook, which was specially prepared for the Tournament Warheim FS  - Cursed Ratcatcher. HERE you can download the rulebook.

In January, I published four reviews on the blog: Cage Rager from Privateer Press, Shield and Naurr from Rotten Factory and Painting Handle from Games Workshop.

In the past month, I also published two tutorials in which I showed you how to build a library and how to adapt Painting Handle to 50 mm stands.

I also shared two reports from the Warhammer FRP session (HERE and HERE), as well as one battle report from Warheim FS.

As part of the Between a rock and a hard place... on a blog published interviews with Torin from Paint Crime Site and Dwalthrim from Kuźnia Dwalthrima.


Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.


I also took part in the #41 edition of MCB, the leading subject of which was the Treasury. On this occasion, I built and painted the Arca Chaotis model, which, like for Ulther Harginsson, I also wrote the rules of the Dramatis Personae for Warheim FS.

I have also made entries about the history and geography of the EmpireThe Grand Principality of Reikland: KrainaLudność, Historia i polityka and Język, Relacje z sąsiednimi prowincjami, Religia, Barwy prowincji and Znaczące miejsca.


I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.


And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (#356, #357, #358 and #359), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#242 and #243), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs.

In addition, I placed #81 edition of the series Musically.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście DansE MacabrE ponad 52k razy, a wśród najczęściej czytanych postów w grudniu, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także wpisy Recenzja: Cage Rager od Privateer Press oraz Poradnik: Budowa biblioteczki i Warhammer FRP, kampania 'Pokusa Arcylicza', relacja z trzeciej sesji - 'Ten Który Ścina Głowy!'. Sommerzeit AS2504, Góry Czarne, Księstwa Graniczne.


Na dzień 31012018 blog posiada 242 obserwatorów i 331 polubień na on FB 
oraz 2403 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog DansE MacabrE more than 52k times, and among the most read posts in December, except during the last sections Chosen of the weekwas the post Reviews: Cage Rager from Privateer Press and 
Tutorial: Bookcase construction and 
Warhammer FRP, kampania 'Pokusa Arcylicza', relacja z trzeciej sesji - 'Ten Który Ścina Głowy!'. Sommerzeit AS2504, Góry Czarne, Księstwa Graniczne.

As at the date 31012018 blog has 242 followers and 331 like it! on Facebook
 and in 2403 published posts.


***

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Dziękuję bardzo moim Patronom: adrenalbooster, kozAa, Michal Rus, Tomek Wocka, Torin, za wsparcie bloga DansE MacabrE oraz gry bitewnej Warheim FS.

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl. A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
Thank you very much to my Patrons: adrenalbooster, kozAa, Michal Rus, Tomek Wocka, Torin, for supporting DansE MacabrE and Warheim FS.

You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl websiteAnd more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza