niedziela, 1 kwietnia 2018

Zebrane z tygodnia #368.
Chosen from the week #368.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #368 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #368 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Iron Heart painted by Ruben_Martinez.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer FantasyGalerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Łukasz na blogu Bejcą i Pędzlem opublikował poradnik w którym radzi jak dobrze wykonać zdjęcia modeli aparatem w telefonie komórkowym.
 • Z kolei Duhamel na łamach Wargame News and Terrain pokazał jak szybko i łatwo zrobić modele tipi.
 • Zaś James na łamach bloga SpikeyBits pokazał jak jeszcze lepiej wykonywać zdjęcia modeli telefonem komórkowym przy użyciu SRL l191 Selfie Ring Light For Camera.
 • Łukasz on the blog Bejca i Pędzlem has published a guide in which he advises on how to take pictures of models with the camera in a mobile phone. (PL)
 • Duhamel in Wargame News and Terrain showed how to make tipi models quickly and easily. (ENG)
 • James in the pages of the blog SpikeyBits showed how to better take pictures of models with a mobile phone using SRL l191 Selfie Ring Light For Camera. (ENG)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Kapitan Hak zrecenzował na łamach bloga Hakostwo cylindryczną pieczęć do bruku od Green Stuff World.
 • Natomiast Potsiat na swoim blogu Gangs of Mordheim rozpakował pudełko z modelem Marauder Giant od Games Workshop.
 • A Jan na blogu Brushlicker jakiś czas temu podzielił się swoimi wrażeniami na temat aerografu Harder and Steenbeck Ultra.
 • Kapitan Hak on the pages of the blog Hakostwo reviewed the Rolling Pine  Pavement from Green Stuff World. (PL)
 • Potsiat unveiled a box with the Marauder Giant from Games Workshop on his blog Gangs of Mordheim. (PL/ENG)
 • Jan on blog Brushlicker some time ago shared his impressions about the airbrush Harder and Steenbeck Ultra. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   Reports

 • Bishop na swoim blogu Bishop Miniatures opublikował relację z XIV Festiwal Modelarski Bytom 2018.
 • Sigur na Battle Brush Studios udostępnił relację z wydarzenia Austrian Salute 2018.
 • Z kolei na SpikeyBits możecie obejrzeć zdjęcia z Adepticon 2018.
 • Bishop on his blog Bishop Miniatures published a report from the XIV Model Festival in Bytom 2018. (PL/ENG)
 • Sigur on Battle Brush Studios shared the report from the Austrian Salute 2018 event. (ENG)
 • And on the SpikeyBits blog you can view photos from Adepticon 2018.

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Bartek na łamach Asienieboje Wargaming Blog pokazał jak może wyglądać zwykły dzień w Bazistanie.
 • Z kolei Dominik na blogu WrocWar zaprezentował zdjęcia makiety średniowiecznej chaty.
 • Zaś Gervaz na łamach bloga bitewniakowe pogranicza rozmawia z Markiem o grze Afterglow.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Bartek in the pages of Asienieboje Wargaming Blog showed how an ordinary day in Bazistan can look like. (PL/ENG)
 • Dominik on the WrocWar blog presented pictures of the medieval hut. (PL/ENG)
 • Gervaz in the pages of the bitewniakowe pogranicza talks to Marek about the game Afterglow. (PL)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 3-30-18.
 • A Beamhit na blogu Erpegowe Piekiełko opublikował #6 wydanie Erpegowych Wiadomości.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 3-30-18. (ENG)
 • Beamhit on the blog Erpegowe Piekiełko has published #6 issue of RPG News. (PL)
Warmachine & Hordes chosen of the week #64.
Inne   ]|[   Others

 • Maniex na łamach swojego bloga Maniexite ogłosił konkurs kwietniowy szał terenotworzenia.
 • A na łamach bloga Kulturą w Płot możecie zobaczyć jak naprawdę wyglądały zabytki starożytności.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Szeperd z bloga Bitewny Zgiełk.
 • Maniex in the pages of his blog Maniexite announced competition of the April the fieldcreation craze. (PL)
 • And in the pages of the blog Kulturą w Płot you can see how the ancient monuments really looked like. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Szeperd from Bitewny Zgiełk. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza