niedziela, 24 czerwca 2018

Zebrane z tygodnia #380.
Chosen from the week #380.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #380 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #380 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Nizaah painted by Alejandro Prieto.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga Warhammer FRP opublikowałem fragment Podręcznika Gracza do WFRP zawierający opis i zasady profesji Krasnoludów.
 • Natomiast Gideon na łamach swojego bloga Awesome Lies opublikował jakiś czas temu artykuł the WFRP story XI: forces of fantasy.
 • Ponadto w minionym tygodniu na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejny wpis na temat Wielkiego Hrabstwa Stirlandu.
 • In the pages of the Warhammer FRP blog, I published a fragment of the WFRP player's handbook containing the description and rules of the Dwarven career, (PL)
 • Gideon published in the pages of his blog Awesome Lies some time ago an article of the WFRP story XI: forces of fantasy. (ENG)
 • In addition, last week I published another entry on the theme of the Grand County of Stirland in the blog DansE MacabrE. (PL)


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Roman na łamach bloga Massive Voodoo krok po kroku pokazał jak pomalował model Marie Fleur.
 • A z lektury artykułu opublikowane na blogu Bejcowe Porady szanowne państwo-draństwo dowie się jak wykorzystać Tamiya Clear na 4 sposoby.
 • Zaś na blogu Serpentarium dostępna jest pierwsza część opublikowanego przez Ravenswood poradnika, w którym możecie zobaczyć kolejne etapy konwersji i malowania modelu Traitor Librarian.
 • Roman in the pages of the Massive Voodoo blog showed step by step how he painted the Marie Fleur model. (ENG)
 • From reading the article published on the blog Bejcowe Porady You will learn how to use Tamiya Clear in 4 ways. (PL)
 • On the Serpentarium blog, the first part of the guide published by Ravenswood is available, where you can see the next steps of the conversion and painting of the miniature Traitor Librarian. (ENG/RUS)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Na blogu Bejcowe Porady dostępna jest recenzja aerografu 180X od Fine-Art.
 • G Mort na swoim blogu GMorts Chaotica rozpakował pudełko z modelem Amina Naidu od Wyrd Games.
 • Natomiast na łamach bloga DansE MacabrE podzieliłem wrażeniami na temat zestawu Picket Fence Set #1 od Rubicon Models.
 • A 180X airbrush review from Fine-Art is available on the Bejcowe Porady blog. (PL)
 • G Mort on his blog GMorts Chaotica unpacked the box with the Amina Naidu model from Wyrd Games. (ENG)
 • In the pages of the DansE MacabrE blog I shared my impressions about the Picket Fence Set #1 set from Rubicon Models. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   Reports

 • Na łamach blogów Dębowa Tarcza oraz Z pola walki szanowne państwo-draństwo znajdzie fotorelacje z konwentu Gladius.
 • Natomiast na blogu Dust Brothers dostępna jest relacja z turnieju Dust European Championship 2018.
 • A Seba na blogu Bearded Orc podzielił się swoimi wrażeniami z turnieju Kings of War, który odbył się w Katowicach w Innym Wymiarze.
 • In the blogs of Dębowa Tarcza and Z pola walki You can find photoreports from the Gladius convention. (PL/ENG)
 • On the Dust Brothers blog a report from the Dust European Championship 2018 is available. (PL/ENG)
 • Seba on the blog Bearded Orc shared his impressions from the tournament Kings of War, which took place in Katowice in the Inny Wymiar. (PL)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018 week 24.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 6-22-18.
 • Ponadto Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tydzień na scenie Warmahordes.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018 week 24. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 6-22-18. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the week on the Warmahordes scene. (ENG/PL)

Inne   ]|[   Others

 • Jeśli szanowne państwo-draństwo interesują egipskie piramidy, to rzućcie okiem na artykuł i komentarze opublikowane na blogu kwantowo.pl.
 • Z kolei na łamach bloga Kadrinazi możecie przeczytać o szkodliwych efektach palenia tytoniu na polu bitwy.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Seba Bearded Orc.
 • If you are interested in Egyptian pyramids, take a look at the article and comments published in the pages of the blog kwantowo.pl. (PL)
 • In the pages of the Kadrinazi blog you can read about the harmful effects of smoking on the battlefield. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Seba from Bearded Orc. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza