niedziela, 10 czerwca 2018

Zebrane z tygodnia #378.
Chosen from the week #378.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #378 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #378 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

De profundis clamavi painted by Fesechko.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE szanowne państwo-draństwo znajdzie relację z ostatniej sesji Warhammer FRP oraz ostatnią porcję informacji na temat Wielkiego Księstwa Reiklandu.
 • Whiskey Priest na blogu The Leadpile opublikował artykuł poświęcony Hobgoblinom.
 • A na blogu Warhammer FRP znajdziecie plik pdf z zasadami profesji Niewolników Ciemności do WFRP.
 • On the pages of DansE MacabrE blog you will find a report from the last Warhammer FRP session and the last portion of information on the Grand Principality of Reikland. (PL)
 • Whiskey Priest on the blog The Leadpile has published an article about Hobgoblins. (ENG)
 • And on the Warhammer FRP blog you will find a pdf file with the rules of the Slaves of Darkness career to WFRP. (PL)


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Drago na stronie SpikeyBits pokazał jak namalować aerografem efekt płomienia na modelu.
 • Thor na łamach bloga Creative Twilight wyjaśnił dlaczego i jak warto zabezpieczyć modele lakierem bezbarwnym.
 • Z kolei na DansE MacabrE opublikowałem poradnik w którym napisałem jak i dlaczego korzystam z serwisu imageshack do publikacji zdjęć na blogu i forach.
 • Drago on the SpikeyBits website showed how to paint the flame effect on the model with an airbrush. (ENG)
 • Thor in the pages of the Creative Twilight blog explained why and how to protect the models with clear varnish. (ENG)
 • On the pages of the blog DansE MacabrE I published a tutorial in which I wrote how and why I use the imageshack website to publish photos on the blog and forums. (PL/ENG)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Na The Mad Hamster's Modelling Page dostępna jest recenzja modelu Lucy Fur od Michael Kontraros Collectibles.
 • Hauptmann Wietzorek na swoim blogu Winterkrieg rozpakował pudełko z modelami Shieldmaiden Infantry/Rangers od Shieldwolf Miniatures.
 • Z kolei na łamach DansE MacabrE zaprezentowałem szanownemu państwu-draństwu zawartość zestawu Dwarven Treasure set #1 od Scibor MM.
 • On The Mad Hamster's Modeling Page, a review of the Lucy Fur model from Michael Kontraros Collectibles is available. (PL)
 • And Hauptmann Wietzorek on his blog Winterkrieg unpacked the box with models Shieldmaiden Infantry/Rangers from Shieldwolf Miniatures. (PL)
 • In the pages of the blog DansE MacabrE I presented to you the contents of the set Dwarven Treasure set #1 from Scibor MM. (PL/ENG)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 6-8-18.
 • Zaś Beamhit na blogu Erpegowe Piekiełko opublikował #16 wydanie Erpegowych Wiadomości.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 6-8-18. (ENG)
 • And Beamhit on the blog Erpegowe Piekiełko has published #16 issue of RPG News. (ENG/PL)
Najlepsze zdjęcia #61: Maj 2018.
Inne   ]|[   Others

 • Gervaz podsumował na łamach bloga bitewniakowe pogranicza #45 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim było hasło Spełnij swe (bitewniakowe) marzenia już dziś!. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji, to zajrzyjcie na blog DansE MacabrE, gdzie ogłosiłem temat #46 wydania FKB.
 • Ponadto Craven na swoim blogu Węglowy Szowinista napisał o ostatnich odkryciach NASA na Marsie...
 • ...a na blogu Kulturą w Płot szanowne państwo-draństwo może przeczytać o papieżu, który pisał erotyki.
 • Gervaz summarized on his blog bitewniakowe pogranicza #45 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was Fulfill your (wargames) dreams today!. If you are interested about the next edition, look on blog DansE MacabrE, where I announced on the #46 issue of MBC. (PL)
 • Craven on his blog Węglowy Szowinista wrote about recent discoveries of NASA on Mars. (PL)
 • ...and on the blog Kulturą w Płot you can read about the Pope who wrote erotica. (PL)


I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz