niedziela, 17 czerwca 2018

Zebrane z tygodnia #379.
Chosen from the week #379.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #379 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #379 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Cyberpunk 2077 by Jarosław Camelson Drabek

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem raport bitewny z rozgrywki w Warheim FS oraz udostępniłem pierwszy wpis na temat Wielkiego Hrabstwa Stirlandu.
 • Natomiast Gideon na łamach swojego bloga Awesome Lies opublikował jakiś czas temu artykuł page to page.
 • A Torin na swoim blogu Paint Crime Site opublikował relację z sesji Warhammer FRP.
 • Last week, I published a battle report on the Warham FS battle in the pages of the DansE MacabrE blog and shared the first entry about the Grand County of Stirland. (PL/ENG)
 • Gideon published the article page by page in the pages of his blog Awesome Lies. (ENG)
 • Torin on his blog Paint Crime Site published a report from the Warhammer FRP session. (PL)


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Ana na łamach swojego bloga Gardens of Hecate krok po kroku pokazała jak zbudować wiejską chatę.
 • Natomiast Pan Ryba na stronie klubu Dębowa Tarcza pokazał jeden z pomysłów na wykonanie pudełka na figurki.
 • Z kolei na DansE MacabrE opublikowałem poradnik w którym napisałem jak i dlaczego korzystam z serwisu imageshack do publikacji zdjęć na blogu i forach.
 • Ana in the pages of her blog Gardens of Hecate showed step by step how to build a Peasant House. (ENG)
 • Pan Ryba on the website of Dębowa Tarcza club showed one of the ideas for making a box for miniatures. (PL)
 • On the pages of the blog DansE MacabrE I published a tutorial in which I wrote how and why I use the imageshack website to publish photos on the blog and forums. (PL/ENG)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Zeka na stronie TheNode zrecenzował model Hobgoblina z mieczem od SpellCrow.
 • Z kolei G Mort na blogu GMorts Chaotica podzielił się swoimi wrażeniami na temat modelu Kandara od Wyrd Games.
 • A na łamach bloga DansE MacabrE rozpakowałem pudełko z zestawem Log Fence Set #1 od Rubicon Models.
 • Zeka at TheNode reviewed the Hobgoblin with a sword model from SpellCrow. (PL)
 • G Mort on the blog GMorts Chaotica shared his impressions about the Kandara model from Wyrd Games. (ENG)
 • In the pages of DansE MacabrE blog I unpacked the box with the Log Fence Set #1 from Rubicon Models. (PL/ENG)


Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Gervaz na łamach bloga bitewniakowe pogranicza opublikował wpis w którym rozważa problem żywotności gier bitewnych.
 • Anolecrab na blogu Krypta Królów prezentuje kolejne pomalowane modele do Malifaux.
 • A Asterix na łamach Bloga Valadoru przygotowuje się do Wojny o Pierścień.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Gervaz in the pages of the bitewniakowe pogranicza blog published an entry in which he considers the problem of vitality of battle games. (PL)
 • Anolecrab on the blog Krypta Królów presents the next painted miniatures to Malifaux. (PL)
 • Asterix in the pages of Blog Valadoru is preparing for the War of the Ring. (PL)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 6-15-18.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 6-15-18. (ENG)
Erpegowe Wiadomości 017
Inne   ]|[   Others

 • Inkub na łamach swojego bloga Wojna w miniaturze pochwalił się karykaturą w klimacie WH 40k.
 • Z kolei na stronie polszczyzna.pl szanowne państwo-draństwo może się przekonać, czy poprawnie rozumie popularne powiedzenia.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Cisza z bloga Z pola walki.
 • Inkub in the pages of his blog Wojna w miniaturze boasted a caricature in the climate of the WH 40k. (PL)
 • On the website polszczyzna.pl You can see if you correctly understand popular sayings in Polish. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Cisza from blog Z pola walki. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz