niedziela, 3 czerwca 2018

Zebrane z tygodnia #377.
Chosen from the week #377.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #377 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #377 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

dwarf slayer wild cheftain by Sadowski Miniature Painting

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga Warhammer FRP opublikowałem plik zawierający opis i zasady profesji arystokratów.
 • Z kolei Torin na blogu Warheim FS opowiedział jak na czele kultystów Nurgla wygrał ostatni turniej Warheim FS.
 • A na blogu DansE MacabrE opublikowałem kolejna porcję informacji na temat Wielkiego Księstwa Reiklandu.
 • On the Warhammer FRP blog I published a file containing the description and rules of the career of nobles. (PL)
 • Torin on the Warheim FS blog talked about how to prove that cultists of Nurgle won the last Warheim FS tournament. (PL)
 • On the blog DansE MacabrE I published another portion of information about the Grand Principality of Reikland. (PL)

Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Roman na łamach bloga Massive Voodoo krok po kroku pokazał jak namalować lwa na płótnie.
 • Zaś Romych na swoim blogu RomychBrush pokazał jak pomalował model Bałwana.
 • Z kolei na blogu Daggerandbrush zobaczycie jak zbudować pustynną makietę.
 • Roman in the pages of the Massive Voodoo blog step by step showed how to paint a lion on canvas. (ENG)
 • Romych on his blog RomychBrush showed how he painted the model Snowman.
 • On the Daggerandbrush blog you will see how to build a desert model. (ENG)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • G Mort na łamach bloga GMorts Chaotica rozpakował pudełko z modelem Rowan Nilsson od Wyrd Games.
 • Tim na łamach SpikeyBits podzielił się swoimi wrażeniami na temat Everlasting Wet Palette od Red Grass Games.
 • Natomiast na łamach bloga DansE MacabrE rozpakowałem blister z zestawem Wooden Barrels Set od HQResin.
 • G Mort on the pages of the blog GMorts Chaotica unpacked the box with the model Rowan Nilsson from Wyrd Games. (ENG)
 • And Tim in SpikeyBits shared his impressions about Everlasting Wet Palette from Red Grass Games. (ENG)
 • On the pages of the DansE MacabrE blog I unpacked the blister with the Wooden Barrels Set set by HQResin. (PL/ENG)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Piotr na łamach bloga Małe Figurkowo podsumował tydzień na scenie Warmahordes.
 • Z kolei Seba Brodaty Ork na blogu Bearded Orc, a matheo na Paints of War podzielili się swoimi turniejowymi przeżyciami.
 • Zaś Vojtěch na blogu Letters from the Ostfront podzielił się swoimi wrażeniami na temat komiksu Thorgal - Zdradzona Czarodziejka.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Piotr in the pages of the blog Małe Figurkowo summed up the week on the Warmahordes scene. (PL/ENG)
 • Seba Brodaty Ork on the blog Bearded Orc, and matheo on Paints of War shared their tournament experiences. (PL)
 • Vojtěch on the blog Letters from the Ostfront shared his impressions about the Thorgal comic book - The Sorceress Betrayed.

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 6-1-18.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 6-1-18. (ENG)
Erpegowe Wiadomości 015
Inne   ]|[   Others

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz