poniedziałek, 11 czerwca 2018

Raport bitewny: Khazadzi z Gór Krańca Świata vs Mroczni Elfowie z Naggaroth.
After battle report: Dwarves vs Dark Elves.

Poniżej opublikowałem zdjęcia z potyczki Warheim FS, którą w kwietniu stoczyłem Innym Wymiarze w Katowicach. 

Rozgrywkę stoczyliśmy według scenariusza porzucone skarby z podręcznika głównego.

Do kolejnej bitwy wystawiłem moich Khazadów z Gór Krańca Świata naprzeciw Mrocznych Elfów z Naggaroth, którymi dowodził Szczery...

Dzięki swej szybkości Mroczni Elfowie wygrali scenariusz. Ponadto, Krasnoludom udało się odeprzeć atak i Wyłączyć z akcji! dwie Harpie, które dzięki zasadzie wysoki lot zaatakowały Khazadów. Niestety stwory nie były przygotowane na ostrzał z pistoletów pojedynkowych, który podciął skrzydła Harpiom.

W wyniku zdarzenia losowego na stole pojawił się Ogr Ochroniarz (reprezentowany przez model Pomiotu Chaosu), który na nieszczęście przyłączył się do moich Krasnoludów. Na szczęście dochód uzyskany po bitwie pozwolił na opłacenie Najemnego Ostrza.
Below I have published some pictures of the battle in Warheim FS, which in April I fought in Innym Wymiarze in Katowice.

We fought the game down according to the scenario of abandoned treasures from the main rulebook.

For the next battle I staged my Dwarves against the Dark Elves who were commanded by Szczery...

Thanks to their speed, the Dark Elves won the scenaroi. Dwarves managed to repulse the attack and Out of action! two Harpies, which thanks to the principle of high flight attacked Khazad. Unfortunately, the creatures were not prepared for shelling with dueling pistols, which cut the Harpy's wings.

As a result of a random happenings on the table appeared the Ogres Bodyguard (represented by the model of the Chaos Spawn), who, unfortunately, joined my Dwarves. Fortunately, the income earned after the battle enabled paying the Hired Sword.
Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz