sobota, 30 czerwca 2018

Podsumowanie miesiąca. Czerwiec.
Summary of the month. June.

czerwcu na blogu opublikowałem 32 posty, dwa więcej niż w 2017 roku.

Pomalowałem modele od Scibor MM Goblin Warriors (TUTAJTUTAJ oraz TUTAJ)...

...rekrutowałem Zagana i Wilczych Jeźdźców dla Krasnoludów Chaosu do Warheim FS.

Udostępniłem pięć recenzjeWooden Barrels Set od HQResin, Dwarven Treasure set i Dwarven Gate Terrain od Scibor MM, Log Fence Set #1 i Picket Fence Set #1 od Rubicon Models.

Zamieściłem czwartą i piątą część poradnika traktującego o edycji i publikacji zdjęć na blogu.

Udostępniłem także relację z sesji WFRP i dwa raporty bitewne (TUTAJ i TUTAJ) z rozgrywek Warheim FS.

TUTAJTUTAJ, TUTAJ oraz TUTAJ TUTAJ zamieściłem także kolejne cztery fragmenty podręcznika do WFRP.

Z kolei w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu DansE MacabrE ukazał się wywiad z Sebą z bloga Bearded Orc.

A odnośniki do wszystkich opublikowanych do tej pory wywiadów w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.

Wziąłem także udział w #46 edycji FKB, której byłem gospodarzem, a której tematem było Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

Udostępniłem także wpisy przybliżające historię i geografię ImperiumWielkie Księstwo Reiklandu: Znaczące miejsca w Reiklandzie, Wielkie Hrabstwo Stirlandu: Kraina, Ludność, Historia i polityka.

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#377#378#379 oraz #380).
In June, I published 32 posts in the pages of the DansE MacabrE blog, so two more than in 2017.

I painted Goblin Warriors models (HERE and HERE and HERE) from Scibor MM...

...
I recruited Zagan and Wolf Riders models for Chaos Dwarves to Warheim FS.

In June, I published five reviews on the blog: Wooden Barrels Set from HQResin, Dwarven Treasure set i Dwarven Gate Terrain from Scibor MM, Log Fence Set #1 i Picket Fence Set #1 od Rubicon Models.

I recruited Zagan and Wolf Riders.

I posted the fourth and fifth part of the tutorial about editing and publishing photos on the blog.

I also shared relation from WFRP session and two after battle report (HERE and HERE) from Warheim FS.

HEREHERE, HERE and HERE and HERE on the blog I have also added another four fragments of the WFRP rulebook.

As part of the Between a rock and a hard place... on a blog DansE MacabrE published interview with Seba from blog Bearded Ork.


Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.


I also took part in the #46 edition of MCB, which I hosted, and whose theme was All roads lead to Rome.

I have also made entries about the history and geography of the Empire
Znaczące miejsca w Reiklandzie, Wielkie Hrabstwo Stirlandu: Kraina, Ludność, Historia i polityka.

I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.


I published subsequent editions Chosen of the week (#377, #378, #379 and #380).


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście DansE MacabrE ponad 24k razy, a wśród najczęściej czytanych postów, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także wpisy Log Fence i Picket Fence Set od Rubicon Models oraz Gwiazdy filmowe! Galeria: Strażnicy dróg z Averlandu. Kompania. Kapitan.


Na dzień 30062018 blog posiada 241 obserwatorów i 419 polubień na on FB 
oraz 2548 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog DansE MacabrE more than 24k times, and among the most read posts, except during the last sections Chosen of the weekwas the post Log Fence and Picket Fence Set from Rubicon Models and Movie Stars! and 
Galeria: Strażnicy dróg z Averlandu. Kompania. Kapitan.

As at the date 30062018 blog has 241 followers and 419 like it! on Facebook
 and in 2548 published posts.


***

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Dziękuję bardzo moim Patronom: Michal RusTomek WockaTorin, za wsparcie bloga DansE MacabrE oraz gry bitewnej Warheim FS.

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl. A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
Thank you very much to my Patrons: Michal RusTomek WockaTorin, for supporting DansE MacabrE and Warheim FS.

You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl websiteAnd more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz