piątek, 15 czerwca 2018

Recenzja: Log Fence Set #1 od Rubicon Models.
Reviews: Log Fence Set #1 from Rubicon Models.

maju na łamach swojego bloga Kostka Domina Dominig opublikował recenzję zestawu Log Fence Set #1 od Rubicon Models.

Zestaw spodobał mi się na tyle, że postanowiłem zamówić dla siebie zarówno Log Fence Set #1 jak i Picket Fence Set #1 od Rubicon Models.

Dziś w ramach piątkowych recenzji na DansE MacabrE podzielę się swoimi wrażeniami na temat zestawu Log Fence Set #1, natomiast za tydzień pokażę Wam zawartość Picket Fence Set #1.

Zestaw Log Fence Set #1 od Rubicon Models został zapakowany w tekturowe pudełko, na frocie którego znajduje się grafika przedstawiające umieszczone w wiejskiej scenerii ogrodzenie, natomiast z tyłu pudełka producent umieścił grafikę przedstawiającą znajdującą się wewnątrz wypraskę oraz instrukcję składania, a także wszelkie inne istotne informacje.

Zestaw został odlany z plastiku, nie zauważyłem nadlewek czy błon pozostałych po procesie odlewania. Detale są dość ostre i wyraźne.

Zestaw Log Fence Set #1 od Rubicon Models składa się z 4 identycznych wyprasek, a na każdej umieszczono 4 różne przęsła ogrodzenia o szerokości 105 mm oraz 4 takie same furtki o szerokości 30 mm, podstawki pod przęsła i furtki oraz 1 luźną belkę.

Po złożeniu elementy mają 26 mm wysokości, a całość może stworzyć ogrodzenie o długości 180 cm.

Zestaw z powodzeniem można wykorzystać do budowy i waloryzacji makiet w skali 28-32 mm.

Zestaw jest dostępny między innymi na stronie sklepu Battle-Models, tam też znajdziecie więcej informacji.
In May, in the pages of his blog Kostka Domina, Dominig published a review of the Log Fence Set #1 set from Rubicon Models.

I liked the set so much that I decided to order both Log Fence Set #1 and Picket Fence Set #1  from Rubicon Models.

Today, as part of the Friday reviews on DansE MacabrE, I will share my impressions about the set of Log Fence Set #1, while in a week I will show you the content of Picket Fence Set #1.

Set Log Fence Set #1 from Rubicon Models has been packed in a cardboard box, on the froth of which there is a graphic depicting a fence placed in a rural scenery, while on the back of the box the manufacturer placed a graphic depicting the inside of the compact and instructions for submission, as well as any other relevant information.

The set was made of plastic, I did not notice any trapping or membranes left after the casting process. The details are quite sharp and clear.

Set Log Fence Set #1 from Rubicon Models consists of 4 identical sprues and each has 4 different fencing spans 105 mm wide and 4 same gates 30 mm wide, span and wicket supports and 1 loose beam.

After assembly, the elements are 26 mm high, and the whole can create a fence with a length of 180 cm.

The set can be successfully used for building and valorizing models in the scale of 28-32 mm.


The set is available, among others, on the Battle-Models store page, there you will also find more information.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz