niedziela, 20 stycznia 2019

Zebrane z tygodnia #410.
Chosen from the week #410.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #410 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #410 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Holy Mother of Miniatures painted by Natalia Oracz.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE udostępniłem nową wersję podręcznika Warheim FS oraz zaprosiłem szanowne państwo-draństwo na turniej Księstwa Graniczne.
 • Z kolei więcej informacji na temat turnieju Warheim FS znajdziecie na forum Azylium.
 • Ponadto, na DansE MacabrE znajdziecie także informacje na temat prowincji Imperium.
 • In the pages of the blog DansE MacabrE, I have released a new version of the Warheim FS rulebook and I invited you to the tournament of Border Princes. (PL)
 • You can find more information about the Warheim FS tournament at the Azylium forum. (PL)
 • In addition, on DansE MacabrE you will also find information about the province of the Empire. (PL)
Galerie   ]|[   Galeries

Nowości   ]|[   News

Poradniki   ]|[   Tutorials

Recenzje   ]|[   Reviews

 • Na blogu The Mad Hamster's Modelling Page szanowne państwo-draństwo może zapoznać się z zawartością zestawu Cthulhists od Scibor MM.
 • Z kolei Christian na swoim blogu Cianty-Tabletop podzielił się wrażeniami na temat makiety Merchant Shop od Tabletop World.
 • Natomiast na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem recenzję zestawu Sarcophagus of the King od HQResin.
 • On The Mad Hamster's Modelling Page blog, you can read the content of the Cthulhists set from Scibor MM. (PL)
 • Christian on his blog Cianty-Tabletop shared his impressions about the Merchant Shop model from Tabletop World. (ENG)
 • On the pages of the DansE MacabrE blog I published a review of the Sarcophagus of the King from HQResin. (PL/ENG)
Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2019.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2019. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (ENG/PL)
Inne   ]|[   Others

 • Na stronie Urania postępy astronomii szanowne państwo-draństwo może przeczytać artykuł o obserwacji rzadkiej hipernowej.
 • Z kolei Adam na stronie kwantowo.pl pyta gdzie leży granica rozwoju klasycznych komputerów?
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Berdysz z bloga Za pomocą berdysza.

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza