wtorek, 1 stycznia 2019

Podsumowanie 2018 roku na DansE MacabrE.
Summary of 2018 years on the DansE MacabrE.

Podłego, nowego 2019 roku!

Jak się nie ma o czym pisać, to się pisze rankingi lub podsumowania. Rankingów na blogu nie było ale podsumowania to i owszem.

Co więc wydarzyło się w 2018 roku na blogu DansE MacabrE i na scenie Warheim FS?

W marcu i w październiku zorganizowałem dwa turnieje Warheim FS - Przeklęty Szczurołap oraz Ostatnia Faktoria. Wydarzenia tradycyjnie już miały miejsce w Innym Wymiarze w Katowicach.

Na łamach bloga co trzy tygodnie publikowałem w ramach serii Między Młotem a Kowadłem wywiady z wyWrotowcami, a obecnie w sieci dostępnych jest 46 takich wywiadów.

Regularnie brałem także udział w Figurkowym Karnawale Blogowym, który w 2018 roku zakończył się #3 edycją Świątecznej Wymiany Figurkowej.

Udało mi się utrzymać także tematyczny podział wpisów publikowanych w ciągu tygodnia ale o tym pisałem już w poprzednich podsumowaniach.

A! Wróciłem do mniej lub bardziej regularnego grania w Warhammer FRP, a relacje z sesji publikowane na blogu znajdziecie TUTAJ.

Natomiast jeśli chodzi o statystykę, to pomijając politykę Facebooka, z którego wejścia spadły o jakieś 99%, to chyba nie jest źle. Liczba obserwatorów, opublikowanych postów i komentarzy powoli rośnie.

Przypomina, że DansE MacabrE i Warheim FS możecie wesprzeć na patronite.pl, a mój profil znajdziecie TUTAJ i już na 5 PLN miesięcznie możecie kupić mi więcej wolnego czasu, który będę mógł zmarnować na hobby.

nPzdr,
qc
Welcome to the new 2019 years!

If you do not have anything to write about, you can write rankings or summaries. There were no rankings on the blog but the summary was yes.

So what happened in 2018 on the blog DansE MacabrE and on the Warheim FS scene?

In March and October I organized two Warheim FS tournaments - Cursed Ratcatcher and Last Camp. Events have traditionally already taken place in the Inny Wymiar in Katowice.

In the pages of the blog, every three weeks I published interviews with members of the Wrota as part of the series Rock and a Hard Place and currently 46 such interviews are available on the web.

I also regularly participated in the Miniature Blog Carnival, which in 2018 ended with the #3 edition of the Christmas Miniature Exchange.

I also managed to keep the thematic distribution of entries published during the week, but I wrote about it in previous summaries.

Oh! I came back to more or less regular playing in Warhammer FRP, and the session reports published on the blog can be found HERE.

However, when it comes to statistics, apart from Facebook's policy, from which the entries fell by some 99%, it's probably not bad. The number of observers, published posts and comments is slowly growing.

He reminds you that DansE MacabrE and Warheim FS can be supported on patronite.pl, and my profile can be found HERE and you can buy me more free time for 5 PLN per month, which I will be able to waste on a hobby.
Regards,
qc

Podsumowania miesiąca | Summaries of the month

I - II - III
IIII - V - VI
VII - VIII - IX
X - XI - XII

Podsumowania miesiąca | Summaries of the month


I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.
***

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Dziękuję bardzo moim Patronom: Jacek D., Michal R.Tomek W.Sebastian K., za wsparcie bloga DansE MacabrE oraz gry bitewnej Warheim FS.

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl. A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
Thank you very much to my Patrons: Jacek D., Michal R.Tomek W.Sebastian K., for supporting DansE MacabrE and Warheim FS.

You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl websiteAnd more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz