niedziela, 6 stycznia 2019

Zebrane z tygodnia #408.
Chosen from the week #408.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #408 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #408 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Discworld display by Wrail.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na forum Azylium opublikowałem post organizacyjny dotyczący VII turnieju Warheim FS - Księstwa Graniczne, który odbędzie się 30 marca 2019 roku w Innym Wymiarze w Katowicach. W momencie gdy piszę Zebrane z tygodnia zgłosiło się 26 osób, a więc zostało jeszcze kilka miejsc - jeśli chcecie zagrać w Warheim FS w doborowym towarzystwie, to zapraszam do udziału w tym ogólnopolskim wydarzeniu.
 • Z kolei Watcher na swoim blogu Minas Kolmar podzielił się wrażeniami z lektury antologii Shadows of Treachery zredagowanej przez Christophera Dunna i Nicka Kyme.
 • A Gideon na swoim blogu Awesome Lies dzieli się przemyśleniami na temat 4 edycji Warhammer FRP.
 • On the forum Azylium, I published an organizational post about the 7th Warheim FS tournament - Border Princes, which will take place on March 30, 2019 in the Inny Wymiar in Katowice. At the time when I am writing Chosen from the weej, 26 people applied, so there are still a few places - if you want to play in Warheim FS in good company, I invite you to participate in this polishwide event. (PL)
 • Watcher on his blog Minas Kolmar shared his impressions of reading the anthology Shadows of Treachery edited by Christopher Dunn and Nick Kyme. (PL)
 • Gideon on his blog Awesome Lies shares his thoughts on the 4th edition of the Warhammer FRP. (ENG)
Galerie   ]|[   Galeries

Nowości   ]|[   News

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Tyler M. na swoim blogu Mengel Miniatures napisał kilka słów o sztuczkach, które stosuje w czasie malowania modeli.
 • Natomiast Asslessman na łamach bloga Lead Plague pyta jaki jest wasz styl malowania modeli?
 • Edwin na łamach bloga Stepping between games pisze czym jest system malowania farbami Citadel.
 • Tyler M. on his blog Mengel Miniatures wrote a few words about the tricks he uses while painting models. (ENG)
 • Asslessman on the pages of the blog Lead Plague asks what is your style of painting models? (ENG)
 • Edwin writes about the Citadel paint system in the Stepping between games blog. (ENG)
Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Kamil na swoim blogu Zielony Skaven rozpakował Start Collecting Seraphon od Games Workshop.
 • Z kolei Arbal na blogu Coloured Dust otworzył pudełko z popiersiem Onibi od Nuts Planet.
 • Zaś na łamach bloga DansE MacabrE pokazałem Wam drewniane drabiny od SpellCrow.
 • Kamil on his blog Zielony Skaven unpacked Start Collecting Seraphon from Games Workshop. (PL)
 • Arbal on the blog Coloured Dust opened a box with bust of Onibi from Nuts Planet. (PL/ENG)
 • In the pages of the blog DansE MacabrE I showed you wooden ladders from SpellCrow. (PL/ENG)
Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Piotr na łamach swojego bloga Fantasy w miniaturze podzielił się wrażeniami z pierwszej gry w King of War.
 • Groan na blogu Dziennik Groana pyta gdzie zmierza GW?
 • Hauptmann Wietzorek na swoim blogu Winterkrieg prezentuje wnętrze karczmy do WFRP.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Piotr in the pages of his blog Fantasy in miniature shared the impressions of the first game in King of War. (PL)
 • Groan on the blog Dziennik Groana asks where GW is going? (PL)
 • Hauptmann Wietzorek on his blog Winterkrieg presents the interior of the inn to WFRP.
Podsumowania   ]|[   Summaries

Inne   ]|[   Others

 • Craven na łamach swojego bloga Węglowy Szowinista pokazał co kryje Ultima Thule.
 • Z kolei na blogu Kulturą w Płot znajdziecie jedyny (nie)słuszny ranking 15 najlepszych filmów 2018 roku.
 • A Adam ma swojej stronie kwantowo.pl powie Wam skąd pochodzi masa Waszego ciała.
 • Craven in the pages of his blog Węglowowy Szowinista showed what lies behind Ultima Thule. (PL)
 • On the Kulturą w Płot blog, you will find the only (not)right ranking of the 15 best films of 2018. (PL)
 • Adam has his website kwantowo.pl tells you where the mass of your body comes from. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz