niedziela, 27 stycznia 2019

Zebrane z tygodnia #411.
Chosen from the week #411.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #411 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #411 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Canto XIII by Iguazzu.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat prowincji Imperium.
 • Z kolei na blogu Warheim FS znajdziecie plik pdf z kartami elementów terenu - Lasy.
 • A na blogu Warhammer FRP opublikowałem kolejną relację z sesji Wewnętrznego Wroga.
 • In the pages of the blog DansE MacabrE, I published another portion of information about the province of the Empire. (PL)
 • On the Warheim FS blog you will find a pdf file with land theme cards - Forests. (PL)
 • On the Warhammer FRP blog I published another report from the Enemy Within session. (PL)
Galerie   ]|[   Galeries

Nowości   ]|[   News

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Torin na swoim blogu Paint Crime Site opublikował poradnik, w którym krok po kroku pokazał budowę wieży do kości.
 • Zas na stronie SpikeyBits dostępny jest poradnik o malowaniu żółto-czarnych pasów od Caitlyn Vogl.
 • Natomiast Johann na blogu Chestnut Ink pokazał jak maluje skórę na przykładzie popiersia Króla Spartan.
 • On his blog Paint Crime Site, Torin published a tutorial in which he showed the construction of the dice tower step by step. (PL)
 • On the pages of SpikeyBits, a guide on painting yellow and black belts from Caitlyn Vogl is available. (ENG)
 • Johann on the blog Chestnut Ink showed how he paints the skin on the example of the bust of King Spartan. (FRA/ENG)
Recenzje   ]|[   Reviews

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Bahior świętuje drugą rocznicę istnienia bloga The Dark Oak.
 • Karol na blogu Grot Orderly przypomniał stare raporty bitewne z gier WH40k.
 • Piotr na łamach swojego bloga Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Bahior celebrates the second anniversary of The Dark Oak.
 • Karol on the blog Grot Orderly reminded of old battle reports from WH40k games. (PL)
 • Piotr in the pages of his blog Małe Figurkowo summed up his weekly activity on the Warmahordes scene. (PL/ENG)
Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2019.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2019. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
Inne   ]|[   Others

 • Adam na swojej stronie kwantowo.pl wspomniał o 3 rzeczach, których dowiesz się z książki Tajemnica Czasu, której autorem jest Carlo Rovelli.
 • Z kolei Craven na blogu Węglowy Szowinista pokaże Wam rakietę, która się spoci.
 • A Piotr na blogu Fanboj i Życie opowie Wam jak wikingowie budowali swoje łodzie.
 • Adam on his website kwantowo.pl mentioned three things that you will learn from the book L’ordine del tempo, written by Carlo Rovelli. (PL)
 • Craven on the Węglowy Szowinista blog will show you a rocket that's sweating. (PL)
 • Piotr on the Fanboj i Życie blog will tell you how the Vikings built their boats. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz