niedziela, 13 stycznia 2019

Zebrane z tygodnia #409.
Chosen from the week #409.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #409 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #409 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Warscryer Citadel by Rob Hawkins.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga Warheim FS znajdziecie plik pdf z kartami elementów terenu - Wzgórza do Warheim FS.
 • Gideon na łamach bloga Awesome Lies opublikował artykuły doing it in style oraz Winds od Chaos.
 • A na blogu DansE MacabrE znajdziecie kolejną porcję informacji na temat prowincji Imperium oraz raport z rozgrywki Warheim FS.
 • On the pages of the Warheim FS blog you will find a pdf file with cards of terrain elements - Hills to Warheim FS. (PL)
 • Gideon in the blog Awesome Lies published articles doing it in style and Winds from Chaos.
 • On the DansE MacabrE blog you will find another portion of information about the province of the Empire and a report on the Warheim FS game. (PL/ENG)
Galerie   ]|[   Galeries

Nowości   ]|[   News

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Seba Brodaty Ork na łamach bloga Bearded Orc opublikował poradnik w którym krok po kroku pokazał swój pomysł na bagienne podstawki.
 • A Edwin na łamach bloga Stepping between games napisał o tym jak stosować farby Citadel.
 • Natomiast Eric na swoim blogu Between the Bolter and Me powie Wam co to jest Blanchitsu.
 • Seba Brodaty Ork on the pages of the blog Bearded Orc published a tutorial in which step by step he showed his idea for swamp bases. (PL)
 • Edwin in the pages of the blog Stepping between games wrote about how to apply Citadel paint. (ENG)
 • Eric on his blog Between the Bolter and Me will tell you what Blanchitsu is. (ENG)
Recenzje   ]|[   Reviews

 • Na łamach bloga The Mad Hamster's Modelling Page szanowne państwo-draństwo znajdzie recenzję modelu The Iron Empire: Jinx od Raging Heroes.
 • A na blogach Dziadu z Lasu oraz Grot Orderly dostępne są recenzje najnowszego wydania magazynu White Dwarf od Games Workshop.
 • Z kolei na blogu DansE MacabrE otworzył blister z modelami Royal Tumuli Guard od GameZone Miniatures.
 • In the pages of the blog Mad Hamster's Modeling Page, you will find a review of The Iron Empire: Jinx from Raging Heroes. (PL)
 • On blogs Dziadu z Las and Grot Orderly are available reviews of the latest issue of White Dwarf magazine from Games Workshop. (PL)
 • On the blog DansE MacabrE I opened a blister with models Royal Tumuli Guard from GameZone Miniatures. (PL/ENG)
Relacje   ]|[   Reports

 • Seba Brodaty Ork na łamach swojego bloga Bearded Orc podzielił się wrażeniami z ostatniego turnieju Kings of War w 2018 roku.
 • Nico na blogu Realms of Chaos udostępnił relację z wydarzenia The Road Warrior.
 • A Kamil na swoim blogu Zielony Skaven otworzył sezon rozgrywek w The 9th Age.
 • Seba Brodaty Ork in the pages of his blog Bearded Orc shared the impressions of the last Kings of War tournament in 2018. (PL)
 • Nico on the Realms of Chaos blog made available the coverage of the Road Warrior event. (ENG)
 • Kamil on his blog Zielony Skaven opened the season of games in The 9th Age. (PL)
Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • mYsz kooF na swoim blogu Dziura w zębie podsumował miniony rok.
 • Maniex na blogu Maniexite pochwalił się modelem otrzymanym w ramach Świątecznej Wymiany Figurkowej.
 • Hauptmann Wietzorek na łamach bloga Winterkrieg opublikował relację z sesji Warhammer FRP.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • mYsz kooF on his blog Dziura w zębie summarized the past year. (PL)
 • Maniex on the blog Maniexite boasted about the model received as part of the Christmas Miniature Exchange. (PL)
 • Hauptmann Wietzorek on the pages of the blog Winterkrieg published a report from the Warhammer FRP session. (PL)
Podsumowania   ]|[   Summaries

Inne   ]|[   Others

 • Piotr na łamach swojego bloga Fanboj i Życie podzielił się swoimi przemyśleniami na temat filmu Robin Hood: Origin.
 • Z kolei Adam na stronie kwantowo.pl przedstawił siedmiu fizyków, którzy zrobili naukowy skok w bok.
 • A Craven na swoim blogu Węglowy Szowinista zrecenzował książkę Nauka o klimacie.
 • Piotr in the pages of his blog Fanboj i Życie shared his impressions about the movie Robin Hood: Origin. (PL)
 • Adam on the website kwantowo.pl introduced seven physicists who romanced with other sciences. (PL)
 • Craven on his blog Węglowy Szowinista reviewed the book Learning about the climate. (PL)


I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza