niedziela, 3 lutego 2019

Zebrane z tygodnia #412.
Chosen from the week #412.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #412 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #412 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Khorne Standard Bearer by Karol Rudyk.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Galerie   ]|[   Galeries

Nowości   ]|[   News

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Johann na blogu Chestnut Ink opublikował poradnik o malowaniu skóry Zielonoskórych.
 • Z kolei psborsuk w swoim Borsuczym warsztacie pokazał krok po kroku jak cieniu biel.
 • Thor na swoim blogu Creative Twilight zaprezentował cztery sposoby malowania czaszek i kości.
 • Johann on the Chestnut Ink blog published a tutorial on painting Green Skin. (FRA/ENG)
 • Psborsuk in his Borsuczy warsztat showed step by step how to shade the white. (PL)
 • Thor on his blog Creative Twilight presented four ways to paint skulls and bones. (ENG)
Recenzje   ]|[   Reviews

 • Kamil na łamach swojego bloga KFS miniatures przetestował Spider Serum od Green Stuff World.
 • Natomiast Sigur na Battle Brush Studios rozpakował blister Nightfolk Hunters od Northumbrian Tinsoldier Miniatures.
 • A na blogu DansE MacabrE zaprezentowałem zawartość zestawy Books od Mini Monsters.
 • Kamil in the pages of his blog KFS miniatures has tested Spider Serum from Green Stuff World. (PL)
 • Sigur on Battle Brush Studios has unpacked the Nightfolk Hunters blister from Northumbrian Tinsoldier Miniatures. (ENG)
 • On the DansE MacabrE blog, I presented the contents of Books from Mini Monsters. (PL/ENG)
Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Gonzo na łamach bloga Bolt Action Banzai! zapraszam Was na nocny rajd.
 • Hauptmann Wietzorek na swoim blogu Winterkrieg przedstawił przygód Pietera Wanka w Księstwach Granicznych ciąg dalszy.
 • Toma na blogu TOMA's minis world zaprezentował bitwę pod Kłuszynem na płótnie.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Gonzo on the pages of the Bolt Action Banzai! blog invite you to the night rally. (PL)
 • Hauptmann Wietzorek on his blog Winterkrieg presented the adventures of Pieter Wanka in the Border Princes continued. (PL)
 • Toma on the blog TOMA's minis world presented the battle of Kłuszyn on canvas. (PL)
Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2019.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2019. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (ENG/PL)
Inne   ]|[   Others

 • K-man podsumował na łamach bloga Dust Brothers #53 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim była Skrytobójca. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji, to zajrzyjcie na blog Gorzej się nie da..., gdzie Luca Lagao ogłosił temat #54 wydania FKB.
 • Z kolei Adam na stronie kwantowo.pl opublikował wpis #10YearsChallenge w wykonaniu nauki.
 • A Craven na blogu Węglowy Szowinista napisał o wirze polarnym.
 • K-man summarized on his blog Dust Brothers #53 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was Assassin. If you are interested about the next edition, look on blog Gorzej się nie da..., where Luca Lagao announced on the #54 issue of MBC. (PL)
 • Adam on the website kwantowo.pl published the entry #10YearsChallenge in the performance of science. (PL)
 • Craven on the blog Węglowy Szowinista wrote about the polar vortex. (PL)


I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz